GTPlanet - Võrgupõhise võidusõidu reeglid

GT Planet'i ametlikud uudised ja teadaanded

GTPlanet - Võrgupõhise võidusõidu reeglid

PostitusPostitas GTP » 30 Jaan 2012, 12:54

Gran Turismo Planet - Võrgupõhise võidusõidu reeglid ja juhised

1. Võrgupõhise võidusõidu üldreeglid
 • Käesolevad reeglid võivad erineda, sest mängud on erinevad ja ka neil tuleb pidevalt välja uuendusi/muudatusi.
  Teie kohustuseks on end muudatustega kursis hoida. Mängu spetsiifilised reeglid on märgitud võistluste peateemas!
 • Kõik juhid peavad enne võidusõitudel või võistlustel osalemist tutvuma Gran Turismo Planet (edaspidi GTP) võrgupõhise võidusõidu reeglitega. Kui mõni reegel on teile ebaselge, siis veenduge, et teete selle endale enne võidusõidul või võistlusel osalemist selgeks. Oma küsimused võite postitada selleks ette nähtud teema alla GTP foorumis.
 • Te peate võistlema õiglaselt ja ausalt. Õiglaselt ja ausalt tähendab vastavalt GTP võrgupõhise võidusõidu reeglitele, mitte vastavalt oma tõlgendusele ausast ja õiglasest sõidust.
 • Te peate sõitma vastutustundlikult, nii et te ei rikuks oma kaassõitjate võidusõidu mõnu.
 • Te ei tohi mitte mingil põhjusel hakata üleüldiselt halvasti käituma.
 • Te ei tohi üheski kirjalikus või suulises vestluses kasutada sõimavat või solvavat keelt.
 • Te peate kogu aeg viisakalt käituma.
 • Teiste sõitjate positsiooni tuleb alati austada.
 • Agressiivselt sõitmine on rangelt keelatud.
 • Üle eraldussaare lõikamine või raja lühendamine on raja kõikidel lõikudel rangelt keelatud, kaasa arvatud asfalteeritud aladel väljaspool raja piirjooni. Raja piirid täpsustataks eraldi iga ürituse sõidu alateemas.
 • Kui juht tahab võidusõitu pooleli jätta, võib ta sõidust väljuda või leidma rajal koha, kus ta ei ohustaks teisi sõitjaid, Start nuppu vajutades auto ära parkima ja ootama võidusõidu lõppu.
  Pidage meeles, et teie auto võib Start nuppu vajutades liikuma hakata. Paigutage oma auto kohale, kus selline liikumine ei põhjustaks probleeme endiselt võistlevatele sõitjatele.
 • Ärge sõitke hooletult. Näidake alati üles austust oma kaasmängijate vastu. Olge ettevaatlik ja kannatlik. Katsuge mõista oma auto ja iseenda võimete piire ning sõitke neile vastavalt.
 • Kui leitakse, et te olete mõne reegli rikkumises süüdi, siis sõidu ülem hindab teie käitumist ja määrab karistuse.
 • Võidu sõites ja GTP seltskondlikel või võistluslikel kokkusaamistel osaledes peavad kõigi sõitjate autod vastama võistluste infos märgitud kriteeriumitele. Juhul kui autode kriteeriumid on muutuvad peale võistluste peateemas märgitud reeglite alusel (näiteks peale igat etappi süsteemi alusel), sõitja peab sellest kinni pidama ja tegema nii, kuidas korraldus soovib.
2. Üritustel osalemine
 • Kui teate enne võidusõidu toimumist ette, et ei saa mingil põhjusel võistlusel osaleda, siis palun teavitage sellest koheselt oma sõidu ülemat. Kui te ei anna kahel järjestikusel korral piisavalt vara enne üritust oma puudumisest teada, siis võidakse teid tulevikus üritustelt kõrvale jätta.
 • Kui ei ole just kehtestatud eraldi reeglit, siis kehtivad üldjuhul programmisisesed reeglid – nii tahtliku kui ka juhusliku käitumise korral. See tähendab, et sõidu ülem tõlgendab probleemi samamoodi, nagu võidusõiduprogramm seda käsitleb.
 • Kõik GTP liikmed peavad kõikidel ametlikel GTP korraldatud üritustel kasutama oma PSN kasutajanime, mis on kirjas GTP profiilis. Selle reegli mittetäitmine võib viia üritusest diskvalifitseerimiseni. Reegli järjepidevad rikkujad eemaldatakse GTP foorumist.
3. Boksipeatuse reeglid
 • Kui te sisenete boksirajale, siis ei tohi sõita üle valge boksi sissesõiduraja piirjoone.
  Kui te boksirajalt lahkute, siis ei tohi sõita üle valge boksi sissesõiduraja piirjoone.
 • Sõidurajal olevatel autodel on boksist tulevate autode ees eesõigus. Peate olema ettevaatlik, et te teisi rajal olevaid sõitjaid ei segaks. Te ei tohi tagant tulevate autode ees oma positsiooni kaitsmiseks sõeluma hakata. Kuni esimese kurvini peate jääma samale raja poolele, kus asub boksist väljasõit.
 • Boksirajale sisenedes ei tohi teistest sõitjatest mööduda.
 • Veenduge, et annate boksirajale sõitmise kavatusest õigeaegselt teada, vältimaks teiste rajal olevate autode segamist.
4. Autode kokkupuute reeglid
 • Kokkupuuteid ja kokkupõrkeid tuleb iga hinna eest vältida.
 • Teisi autosid on rangelt keelatud kurvides lükata või rajalt välja puksida.
 • Teistele autodele toetumine on igas olukorras rangelt keelatud.
5. Eesolevale autole sissesõitmine
 • Taga sõitev juht peab vastutama ja hoolitsema selle eest, et ta eesolevale autole sisse ei sõidaks.
 • Kui pidurdate kurvi võtmiseks liiga hilja või kaotate osaliselt auto üle kontrolli, aga saate õnnetuse mullale, murule või seina vastu sõites ära hoida, siis peate seda ka tegema.
 • Ees sõitev auto ei tohi pahatahtlikult või kohatult pidurdada või hoogu maha võtta. Juhtivad autod EI TOHI MITTE KUNAGI meelega ehmatamiseks pidurdada, sest autode vahed on liiga väikesed. Samas on ees sõitval juhil õigus aeglasemalt sõita ning kasutada pikemaid ja varasemaid pidurdustsoone kui teised. Samuti on tal õigus varem või hiljem kurvi sisse pöörata ja/või valida varasem või hilisem apeks.
6. Mööndused kokkupuute suhtes
 • Kui kokkupuute tulemusena möödub süüdi olev juht süütust juhist, siis peab süüdi olev juht laskma süütul juhil endast kohe vabalt mööda sõita, et too saaks oma koha taastada. Seda reeglit tuleb järgida ka juhul, kui süüdi olev juht peab süütu juhi möödasõitu oodates laskma endast mööda ka vahejuhtumis mitte osalenud autosid.
 • Kui süüdi olev juht järgib neid reegleid, siis võidakse talle muidu ette nähtud karistusi mitte määrata või vähendada nende raskust.
 • Kui süüdi olev juht neid reegleid ei järgi, siis kehtivad tavapärased karistused.
 • Kui peate teise mängija mööda laskmiseks hoogu maha võtma, siis sõitke enne hoo maha võtmist ideaaltrajektoorilt välja. Täielikult peatuda pole lubatud, jätkake lihtsalt väiksema kiirusega, kuni teine juht teist taas möödub.
7. Õigused kurvides
 • Kui lähenetakse kurvile/kurvi apeksile, siis autol, kellele „kuulub“ kurvi sisekülg, on kurvi sisenemise eelis ja teised sõitjad ei tohi teda oma tegevusega ohtu seada.
 • Selleks, et teil oleks õigus eesolevale autole kurvi sisekülje poolt kõrvale sõita või et ta jätaks teile kurvi siseküljes ruumi, peab teie auto enne kurvi sisenemise punkti olema eesoleva autoga suures osas kõrvuti. Teie auto eesosa peab olema vähemalt eesoleva auto juhiistmega paralleelselt. Eesoleval juhil on õigus jääda täielikult oma valitud trajektoorile ilma mingite sekkumisteta, kui tagumine auto ei olnud temaga enne kurvi sisse pööramist piisavalt suures osas kõrvuti.
 • Kui enne kurvi sisenemise punkti ollakse suures osas kõrvuti, siis on tagant tuleval juhil õigus saada kõrval piisavalt ruumi. Eesolev juht peab tagumisele juhile kõrval piisavalt ruumi jätma. See tähendab, et mõlemal juhil on õigus oma vastavale trajektoorile või raja poolele kuni kurvist väljumise hetkeni. Kumbki juht ei tohi teist juhti suruda apeksis või kurvist väljumise punktis kurvi sise- või väliskülje poole.
 • Kui eesolev juht on teinud vea, mis annab loa möödumiseks, siis võib tagumine juht tema positsiooni ettevaatlikult ja hoolikalt rünnata hoolimata sellest, kas autod olid enne suures osas kõrvuti või mitte. Kuid mööduv juht peab kokkupuudet vältima. Eesoleva juhi väikesed vead ei pruugi möödasõitu õigustada. Kui eesolev juht vahepeal veidikene rajalt väljas on, ei anna see veel automaatselt õigust möödumiseks. Peate ikkagi hindama, kas tema viga võimaldab ohutult mööduda.
 • Sõitjad, kes kasutavad pulti (näiteks: PlayStation Dualshock või XBOX juhtpulti), peavad juhtides natukene rohkem pingutama, sest nad ei saa kasutada külgvaadet ja see, kuidas nad teisi autosid tajuvad, on seega piiratud - manööverdamisel tuleb eriti ettevaatlik olla. Puldi kasutamisel peab külgvaate jaoks nupud ära seadistama, sest „Ma ei näinud sind“ pole teise juhiga kokku põrgates piisav vabandus.
8. Paigaltstardi juhised
 • Eriti ettevaatlik ja hoolikas tuleb olla siis, kui võidusõit algab paigaltstardist. Kõik eelmainitud kokkupuute kohta käivad reeglid kehtivad stardis ja võidusõidu esimeses kurvis.
 • Olge kannatlik. Alustage võidusõitu normaalsel kiirusel, nii et te ei sõidaks eesolevatele autodele tagant sisse. Ärge keerake startides ühele poole ega üritage grupist läbi murda. Samas ärge alustage ka liiga aeglaselt, nii et takistaksite või tõkestaksite enda taga olevaid autosid.
 • Esimeses kurvis ei peaks teie eesmärgiks olema ette rebida, vaid pigem teha mitmel real startivatest autodest üks pikk rivi. Vaadake rohkem kui üks auto ettepoole. Ruumipuuduse tõttu läbib kokkusurutud grupp esimesed paar kurvi aeglasemalt kui laialivalgunud grupp. Jätke natukene lisaruumi, aga mitte liiga palju. Teie taga sõitvad autod ei oota järsku pidurdamist.
 • Esimesele kurvile lähenedes pidage meeles, et avalikus serveris võidakse teid mõnikord lükata, eriti kui sõidate võidu tundmatute ja usaldamatute sõitjatega. Paljude osalejatega sõidus võib esineda löökkuulimängu efekt. Teile sisse sõitnud võidusõiduautot võidi tegelikult lükata. Ärge eeldage kohe, et tal olid kurjad kavatsused.
 • Kõik kokkupuute möönduste all välja toodud reeglid kehtivad ka siis, kui lükkate mõne auto sõidu alguses rajalt välja. Kui põhjustate suurema õnnetuse, peate ootama ära kõik mängijad, kes selle pärast rajalt välja lendasid, olenemata sellest, kas teil oli nendega otsene kokkupuude või mitte. Kui osalete õnnetuses, mida te ise ei põhjustanud, siis ei pea te teisi ootama jääma.
9. Kaitsev sõidustiil
 • Juhtivatel autodel on sirgel õigus oma trajektoor valida. Nad võivad oma trajektoori sirgel sõites ühe korra muuta (liikuda väliselt trajektoorilt sisemisele või vastupidi). Järgmisele kurvile lähenedes võivad nad naasta eelistatud ideaaltrajektoorile, aga trajektoori ei tohi muuta, kui tagumine auto on vahetult nende taga ja muudab oma trajektoori, et üritada möödasõitu sooritada. Kui teie manööver põhjustab õnnetuse, siis olete teie vastutav.
 • Juhtivatel autodel on õigus kurvides eelistatud trajektoor valida. Näiteks võivad nad valida kaitsva trajektoori ümber kurvi sisekülje, et oma positsiooni kaitsta, mis sunnib ründavat juhti sooritama möödasõitu väljastpoolt. Seda ei loeta blokeerimiseks ja see on osa tavalisest võidusõidu etiketist. Kui eelnevas punktis kehtestatud piirangud välja arvata, siis tegelikult võibki juhtiv auto sõita ükskõik millisel trajektooril, mis tema arvates möödasõidu jälitavatele autodele kõige ebamugavamaks teeb.
 • Juhid, kes jäävad ringiga maha, peavad veenduma, et nad ei takistaks autosid, kes neist ringiga ees on. Võtke sirgetel ükskõik kummal pool raja ääres hoog maha või valige kurvides väline trajektoor. Kui juhtute mingil põhjusel olema sisemisel trajektooril, kui teist möödutakse, siis jääge sisemisele trajektoorile, kuni teist on möödunud kõik autod, kes teist ringiga ees on. Te ei tohi meelega teist ringiga ees olevaid autosid tõkestada.
10. Grupivõitlus
 • Kui lähenete kahe või enama autoga grupile, siis olge eriti ettevaatlikud, sest need autod võivad oma sõidutrajektoori positsiooni kaitsmiseks või möödasõidu sooritamiseks väga kiiresti muuta. Teie ees olevad autod sõidavad juba väga lähestikku ja seda raskem on leida möödasõiduks head kohta. Kehtivad samad reeglid, mis ühest autost möödumise puhulgi.
 • Kui te põhjustate võitlusgrupis avarii, siis oodake ära kõik autod, keda avarii mõjutas ja kes sõitsid teie ees ja/või teie kõrval ning laske nad mööda. See reegel ei kehti avariist mõjutatud autodele, kes sõitsid teie taga.
 • Kui grupivõitluse käigus toimub avarii, siis on ülitähtis lisakahjude tekkimise risk miinimumini viia. Võtke vajadusel hoogu maha ja üritage sõita raja puhtal poolel. Möödumine on lubatud, kui vähemalt üks järgnevatest tingimustest on täidetud:
  • Teistele autodele otsa sõitmise risk on minimaalne.
  • Te möödute, et vältida eesolevatele autodele sissesõitmist.
  • Hoogu maha võttes oleksite teistele autodele liikuvaks takistuseks.
 • Kui jääte sirgel gruppi kinni, siis ei tohi te müksata eesolevat juhti, et sellest olukorrast välja pääseda. Jääge selle juhi taha või liikuge kõrvale kohe, kui selleks tekib piisavalt ruumi.
11. Esmane viga
 • Kui teete sõites olulise vea ja mõni teine juht või teised juhid üritavad seda ära kasutada, siis on neil selleks õigus. Ärge üritage neid enda vea pärast müksata või neile kätte maksta.
 • Kui arvate, et teile on liiga tehtud, võite alati pärast sõitu AINULT privaatsõnumi (PM) teel sõidu ülemale protesti esitada. Ärge ummistage foorumit vaidlustega
12. Kummitusautod
 • Kummitusautod on kõik autod, mis on läbipaistvad ja/või virvendavalt läbipaistvad.
 • Kui teie olete kummitusauto, siis vastutate vastavalt punktides „Vahejuhtumist toibumine“ ja „Rajale naasmine pärast rajalt välja sõitmist“ välja toodule, sest teie olete süüdi. Samuti loovutate autodele, mis ei ole kummitusautod, õige trajektoori (võttes kurvi kaugemalt, et teised saaksid seestpoolt mööduda). Võimaluse korral ärge pöörduge trajektoorile enne tagasi, kui olete taas normaalses olekus.
 • Kui lähenete rajal ühele või mitmele kummitusautole, siis üritage nendega kõigest väest kokkupuudet vältida, sest nad võivad iga hetk normaalsesse olekusse naasta. Sellisel juhul on kokkupuude teie süü ja teist endast võib omakorda kummitusauto saada ning te peate teistele ruumi tegema, samal ajal kui teie auto karistuse tõttu aeglustub.
 • Kui teie autost saab kummitusauto, siis ei ole teil lubatud teistest autodest mööduda. Kui te juhtute kummitusautona mõnest autost mööduma, peate ohutult oma algsele positsioonile tagasi pöörduma.
13. Vahejuhtumist toibumine
 • Vahejuhtumist toibuva juhi kohustus on teha kõik võimalik, et mitte takistada ühtegi rajal olevat autot, kes pole vahejuhtumis osalenud. Asjakohased vahejuhtumid on järgnevad (kuid ei piirdu nendega):
  • Juhitavuse kaotamine
  • Näoga vales suunas olemine
  • Raja suhtes vertikaalselt asetsemine
  • Rajalõiku arvestades ebaharilikult aeglaselt sõitmine
  • Karistussüsteemi poolt määratud ajaline karistus ükskõik kui kauaks
  Kui olete rajalt väljas, siis kehtivad punktis ”Rajale naasmine pärast rajalt välja sõitmist” välja toodud reeglid.
 • Kui juhtub, et muutute kummitusautoks, on teie kohustus ohte iga hinna eest vältida.
14. Rajale naasmine pärast rajalt välja sõitmist
 • Rajale naasva auto kohustus on veenduda, et ei toimuks mingeid kokkupõrkeid ja teised juhid ei peaks manööverdama ega järsult pidurdama, et teid võistlusesse tagasi lasta. Kui on olemas kokkupõrke oht, siis oodake ja olge kannatlik, sest teistel juhtidel on eesõigus.
 • Rajaväliste vahejuhtumite hulka kuuluvad järgnevad olukorrad:
  • Kui olete kinni jäänud või vastu seina või piirdeaeda surutud
  • Rohkem kui kaks rehvi on korraga rajalt väljas
  • Igasugune olukord, kus auto võib kontrolli alt väljuda ja tekitada ristipidist liiklust
 • Ärge tagurdage rajale tagasi, kui see pole just vajalik. Kui tagurdate seinast eemale, siis vaadake esmalt enda ümber ringi, et vältida kokkupõrkeid.
 • Naaske rajale rajaga paralleelselt, aeglaselt, vaikselt ja alati väga ettevaatlikult. Nii on teil kõige parem näha, mis teile tagantpoolt läheneb ja niimoodi on ka teile lähenevatel juhtidel kõige parem teie olukorraga kohaneda.
15. Võidusõit võrgust väljas
Võidu sõitmine võrgust väljas tähendab kõiksugu võidusõitmist, mis toimub võrguühenduseta. See hõlmab kõiki, kas arvuti poolt juhitud sõitjate vastu sõite või Time Trial või Hot Lap sarnaseid tegevusi.
 • Seinte, aedade ja muude takistustega kokku põrkamine või nende kasutamine on keelatud olenemata sellest, kas ajaliselt võidetakse või mitte. Kõik sisestatud ajad peavad olema sõidetud välja sajaprotsendiliselt ilma seinte abita, kui just antud sõidu üksikasjades pole teisiti öeldud (mitme ringiga võidusõitudes, kus mõned vead on lubatud).
 • Kaks ratast peavad rajaga/ringrajaga kokku puutuma (välja arvatud läbi õhu lennates, mille korral loeb auto vertikaalne projektsioon rajal), mille alla käivad ka müraribad ja jalgrajad, aga mitte muruga kaetud alad.
 • Linnaradadel märgivad raja äärised kasutatava raja piiri.
 • Ükski roheline ala ei ole osa rajast, kui just antud sõidu üksikasjades pole teisiti öeldud.
 • Kiviäärised, kõnniteed ja tänavasillutised ei ole osa rajast, kui just antud sõidu üksikasjades pole teisiti öeldud.
 • Mustkate/asfalt ja kõik teised eespool mainitud pinnad, mis asuvad väljaspool raja tavapäraseid piire (näiteks ohutusalad), ei ole osa rajast, kui just antud sõidu üksikasjades pole teisiti öeldud.
 • Kõiksugu betoonist, kivist, jne müraribad on osa rajast, kui just antud sõidu üksikasjades pole teisiti öeldud.
 • Osaliselt pori või liivaga kaetud mustkate/asfalt on osa rajast, kui just antud sõidu üksikasjades pole teisiti öeldud.
 • Radasid piiravad nähtavad või nähtamatud rajapiirded. Kõik, mis neid tahkeid piirdeid ei puuduta, on lubatud. Nähtamatu piirde all mõeldakse siinkohal takistusi, millega auto võib kokku põrgata, kuid mida ei ole näha (nähtamatu sein).
 • Kasutada ei tohi ühtegi pettekoodi ega mängus esinevaid programmivigasid. Auto jõudlust mõjutavate pettekoodide kasutamine ja programmivigade kuritarvitamine on keelatud.
 • Programmivigadel põhinevate otseteede kasutamine on keelatud. See, et mäng lubab teil otseteid kasutada, ei tähenda veel, et sõit läheb arvesse.
 • Kui sõidutestides (juhiload, õppetunnid, missioonid, aja peale sõidud, üritused, jne) on arvuti poolt kontrollitavaid autosid (vastased, turvaauto, jne – edaspidi AI), siis ei tohi neid AI autosid puudutada, kui just antud sõidu üksikasjades pole teisiti öeldud. See, et mäng laseb teid testist läbi ka siis, kui te AI autot puudutate, ei tähenda veel, et sõit läheb arvesse.
 • Kõik muud sohi tegemise viisid, mille peale me pole tulnud, on samuti keelatud.
16. Kaebused
Kõik võidusõidu vahejuhtumeid puudutavad kaebused tuleb esitada järgnevalt:
 • Võtke asjasse puutuva juhiga eraviisiliselt ühendust (GTP PM või PSN PM).
 • Kui kaebust ei suudeta eraviisiliselt lahendada, siis viimane variant on pöörduda GTP sõidu ülema poole.
 • Nimi, privaatsõnumi teema „Kaebus võidusõidu kohta“
 • Pange kirja liikmed PSN kasutajanimed.
 • Pange kirja vahejuhtumi kuupäev ja aeg.
 • Pange kirja ürituse liik.
 • Pange kirja juhi auto.
 • Pange kirja detailid ja kõik muu vahejuhtumit puudutav asjakohane informatsioon.
Kui sõidu vahejuhtumitest teatamise protseduuri ei järgita ja juht otsustab sõidu vahejuhtumit GTP foorumis avalikult arutada, siis võib üks sõidu administraatoritest teha sellele juhile hoiatuse või panna talle kirja rikkumise (kui juht teeb seda korduvalt või süüdistused on järsult otsekohesed).
GTP
Administraator
 
Postitusi: 111
Liitunud: 20 Jaan 2012, 14:01

Re: GTPlanet - Võrgupõhise võidusõidu reeglid

PostitusPostitas GTP » 30 Jaan 2012, 12:57

Palun lugeda ja tutvuda GTP online võidusõidu reeglitega.
Reeglid ei ole veel "lukus" ehk ettepanekuid ootan kuni 03.02.2012. Pärast seda läheb asi "LUKKU".
Kõik ettepanekud ja muud tähelepanekud (kirjaved jms) saata mulle palun PM'i kaudu.
Gran Turismo Sport
GTP
Administraator
 
Postitusi: 111
Liitunud: 20 Jaan 2012, 14:01


Mine Info / Uudised / ReeglidKes on foorumil

Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 1 külaline


GRAN TURISMO - The Real Driving Simulator
cron
GAMEZONE