GTPlanet - Võrgupõhise võidusõidu reeglid (Sekundaarsed)

GT Planet'i ametlikud uudised ja teadaanded

GTPlanet - Võrgupõhise võidusõidu reeglid (Sekundaarsed)

PostitusPostitas StenNansten » 07 Okt 2022, 1:30

1. Üldreeglid
Spoiler: näita
1.0 Võistleja
1.0.0 > Hoiab viisakust ja austust kaasvõistlejatega nii võistlusetapi ajal kui ka võistluse välisel ajal.
1.0.1 > Intsidentidest teavitama, kui mõlemad osapooled olukorras leppida ei oska.

1.1 Kohtunik ja Korraldaja
1.1.0 > Võistlusintsidente vaatavad üle selleks korraldaja poolt määratud kohtunikud.
1.1.1 > Kohtunik saab määrata karistust võistlejatele, kes rikuvad allpool sätestatud regulatsioone.
1.1.2 > Võib algatada ise olukorra ülevaatamise, mis on osavõistluse 1. ringil ja 4.kategooria või rängem rikkumine.
1.1.3 > Olukordade hindamine peab olema täiesti erapooletu! Kohtunik, kes ise oli intsidendis või rikkuja tiimikaaslane, ei osale olukorra juurdluses.
1.1.4 > Peab kindlustama võistlustulemuste õigsuse ja erapooletuse.

2. Võistlussarjas osalemine
Spoiler: näita
2.0 Võistleja
2.0.0 > Olla teadlik võistlussarja ja etappide info detailidest.
2.0.1 > Anda korraldajale registreerides nõutav korrektne informatsioon.
2.0.2 > Tutvuda selles reeglistikus sätestatud regulatsioonidega, registreerides võistlussarja nõustud nendega automaatselt.
2.0.3 > Tutvuda võistlussarja regulatsioonidega ja täita neid terve võistlushooaja jooksul.
2.0.4 > Informeerima korraldajat oma puudumisest.
2.0.5 > Olla teadlik, et osalemine on vabatahtlik ja sõita iseenda eest isiklikult.
2.0.6 > Olla valmis lahendama omapoolseid tehnilisi probleeme või vähemalt katsetama nende võimalikkust.

2.1 Korraldaja
2.1.0 > Mitte arvestada osalejaga, kes on 3 või rohkem korda teavitamata puudunud.
2.1.1 > Eemaldada pikalt puudunud osaleja registreerunute listist.

2.2 Võistlusauto disain
2.2.0 > Autodel ei tohi kuvada inimkeha alastust ega otseselt rahvusvaheliselt keelatud/taunitud või kedagi potentsiaalselt solvavat kujutist (kujutisi).

3. Võistlusrajal liikumine
Spoiler: näita
3.0 Võistelda rajal ausalt ja õiglaselt
3.0.0 > Sõitma peab mööda rada korrektsel ettenähtud kombel.
3.0.1 > Seina mööda sõitmine rohkem kui poole kurvi ulatuses määratakse ebakorrektseks.
3.0.2 > Pettekoodide, programmivigade või muude kuritahtlikke meetodite kasutamine omakasu nimel on keelatud.
3.0.3 > Võistlusraja ääres ei tohi parkida, see tekitab kollaseid lippe rajal ning koos sellega möödasõidukeelu.

3.1 Võistlusetapi start
3.1.0 > Stardis olla tavalisest ettevaatlikum ja kannatlikum, arvestades kaasvõistlejate liikumist!
3.0.1 > Soovitavalt hoida ühte trajektoori kuni esimese kurvini, kui te pole kindel, kui palju ruumi kõrval on.
3.1.2 > Üritada hoida võimalikult normaalset võistluskiirust, mitte olla liiga aeglane või agressiivne.
3.1.3 > Esimeses kurvis peab olema võistlejatel eesmärk läbida see ilma tõsiste puudeteta.

3.2 Restart
3.2.0 > Kui juhtub stardijärgne massiavarii, kus selgelt pooled või enam võistlejaid osales.
3.2.1 > Kui võistlusruumiga on tehnilised probleemid.
3.2.2 > Restardi tegemist ei mõjuta omavoliline rajalt lahkumine ilma kohtuniku otsust ootamata.
3.2.3 > Stardijärgne periood on sõidu esimesed 3 minutit.

3.3 Boksipeatus
3.3.0 > Boksi sissesõiduteele sõites ja sealt väljudes ei tohi ületada pidevat valget joont.
3.3.1 > Boksi sisenedes või sealt väljudes ei tohi teha järsku ettearvamatuid manöövreid.
3.3.2 > Kui boksi sissesõiduni ollakse kaasvõistlejaga kõrvuti, ei tohi teda lükata boksiteele.
3.3.3 > Igas situatsioonis on rajal olevatel võistlejatel eesõigus.
3.3.4 > Boksi sisenev või sealt väljuv võistleja peab vähendama kiirust eelmainitu vältimiseks.

3.4 Vigastusega või pausil sõitmine
3.4.0 > Mitte teha ettearvamatuid manöövreid või liikuda üle raja. Hoida ühte sõidujoont ühelpool rada.
3.4.1 > Pausil sõitmine on lubatud ühe sõidu jooksul maksimaalselt 5 minutit. Ületades seda, sõitja diskvalifitseeritakse.
3.4.2 > Kui keset sõitu on vaja lahkuda, parkida võimalusel auto boksi nii, et rehvivalikut ei tee.

3.5 Läbipaistvad/-sõidetavad võistlejad
3.5.0 > Läbipaistva/-sõidetavana ei tohi naasta kohavõitlusesse tagasi enne kui olete tagasi normaalolekus.
3.5.1 > Normaalolekus võistlejad ei tohi üritada sõita läbi läbipaistvast/-sõidetavast võistlejast.

4. Võistlusraja situatsioonid
Spoiler: näita
4.0 Võistlejad omavahel
4.0.0 > Võistlejal on õigus saada ruumi võistlusrajal konkurendi kõrval.
4.0.1 > Kurvis õigust defineeriv koht on kurvi keskpunkt ehk apex kui konkurendiga vähemalt esi- ja tagarattad kohakuti.
4.0.2 > Võistleja peab vältima igasugu kokkupuuteid ja kokkupõrkeid, mis kaasvõistleja võidusõidu võimekust kompromiteerib.
4.0.3 > Võistleja ei tohi liikuda ettearvamatult, luues kokkupuudete või -põrgete ohtu.
4.0.4 > Kaasvõistlejatega intsidentide vältimiseks võib kasutada võistlusraja väliseid alasid.
4.0.5 > Lahtise pinnasega radadel küljed koos sõita, kuni see ei suuna konkurenti seina või anna muud eelist.

4.1 Eesolev võistleja
4.1.0 > Võib sõita sobiva kiirusega sirgel ja valida kurvi sisenemise nurka.
4.1.1 > Võib muuta oma trajektoori koha kaitsmiseks sirge jooksul kuni kurvini ainult ühe korra, kui konkurent on vähem kui auto pikkuse maas.
4.1.2 > Ei tohi sooritada reaktsioone testivaid manöövreid nagu varajane pidurdamine.

4.2 Jälitav võistleja
4.2.0 > Tohib tekitada kokkupuudet konkurendile tagant hoogu lükates sirgemal raja lõigul.
4.2.1 > Tohib hiliseks jäänud pidurduse korral auto suunata rajavälisele alale, vältimaks rängemaid tagajärgi.

4.3 Ringiga saamine
4.3.0 > Kiirematelt võistlejatelt ringiga kaotava võistleja eest hoiatavad rajal ette sinised lipud.
4.3.1 > Kiirema võistleja mööda laskmine peab mööduma turvaliselt ja minimaalse ajakaotusega möödujale.
4.3.2 > Mööda laskmine järgmisel sirgel on kohustuslik kui kiirem võistleja on vähem kui auto pikkuse kaugusel.
4.3.3 > Ringiga kaotaval võistlejal on õigus oodata kurvide sektsiooni lõpuni.

4.4 Võistlusrajale naasemine
4.4.0 > Veenduma oma manöövri turvalisuses, kasutades selleks kõiki abivahendeid (nt radar ja rajakaardid).
4.4.1 > Parimal võimalusel naaseda võistlusrajale rajaga paralleelselt, aeglaselt, jälgides ka rajal toimuvat.
4.4.2 > Kui tagurdamine on rajale naasmiseks vältimatu, ärge alustage seda enne kui võistlusrada on vaba.
4.4.3 > Ebaturvaline rajale naasemine on karistatav ja rajal liiklenud võistleja suunas eelistav.

4.5 Karistusaja maha kandmine
4.5.0 > Liikuda raja serva poole enne mahakandmise algust, ideaalis võidusõidutrajektoorilt eemale.

5. Võistluste tulemused
Spoiler: näita
5.0 Võidusõidu tulemused
5.0.0 > Esialgsed tulemused fikseerib lõpuprotokoll peale võistlussõitu.
5.0.1 > Lõpptulemusi saab ainult modifitseerida määratud karistuste näol või kui oli tehnilisi vigu.
5.0.2 > Lõplikud tulemused kuulutab võistluste korraldaja ise välja etapi teemas.

5.1 Arvestuslik kiireim ring
5.1.0 > Arvestuslik kiireim ring peab olema korrektselt läbitud terve ringi ulatuses.
5.1.1 > Ebakorrektne viimase mitte-täisgaasi kurvi läbimine enne kiiret ringi tühistab ka kiireima ringi.
5.1.2 > Mitte-korrektne ring tühistatakse ja korraldaja otsib esimese korrektse kiireima ringi asemele.

5.2 Võistlusjärgse kaebuse esitamine ja loomine
5.2.0 > Kaebuste periood ja vorming on kirjutatud võistlussarja peainfosse.
5.2.1 > Kaebust võivad esitada ainult intsidendis osalenud osapooled (sõitjad omavahel või tiimid).
5.2.2 > Kaebust vormistades tuleb see postituses kindlasti eraldada ülejäänud tekstist.
5.2.3 > Kaebuse saanud konkurent ei tohi alavääristada kaebajat. Karistusmäär 2x.
5.2.4 > Kaebuse esitaja saab oma kaebuse tagasi võtta kuni lõplik otsus pole laekunud.

6. Programmi- ja tehnilised vead
Spoiler: näita
6.0 Katkestamine
6.0.0 > Peab olema läbitud 75% võistlusmaast, et kvalifitseeruda.
6.0.1 > Lõpupositsioon antakse rajal läbitud distantsi põhjal.

6.1 Võistlusruumi vead
6.1.0 > Kui kogu võistlussõit pooleli jääb (näiteks korraldaja internet katkeb), lähevad kirja viimase lõpetatud ringi tulemused kui need on kättesaadavad.
6.1.1 > Mitte-õigeaegselt lõppenud (50% võistlusmaast vähemalt) võistluse punktid on poole väiksema väärtusega.

6.2 Võistlejast ja korraldajast olenematud programmivead
6.2.0 > Lõpptulemustes läheb koht osapoolte vahel jagamisele kui lõpptulemused erinevad füüsiliselt võistlusrajal nähtust.
6.2.1 > Kui on tõestust jagada, et võistlussõit oli kompromiseeritud programmivea tõttu, esitada see korraldajale.

7. Karistussüsteem
Spoiler: näita
Kategooria 1
  Kergemate võistlusreeglite rikkumine või ohtlik käitumine rajal.
  Hoiatus järgnevaks 3.etapiks
  -1 litsentsipunkti

Kategooria 2
  Kontaktiga eelise saamine võistlusrajal.
  3 sekundit + muundaja lõpptulemusse karistuseks.
  -1 litsentsipunkti

Kategooria 3
  Kontaktiga konkurendi rajalt välja või seinapuutesse lükkamine.
  5 sekundit + muundaja lõpptulemusse karistuseks.
  -2 litsentsipunkti

Kategooria 4
  Karm sõiduviga, mille tagajärjel tekitas rajal avarii kahe või enama konkurendiga.
  10 sekundit + muundaja lõpptulemusse karistuseks.
  -2 litsentsipunkti

Kategooria 5
  Tähendab tahtlikku intsidenti rajal, mis on auto telemeetrialt ilmselge või enda tunnistatud tegevus võistlusjärgselt.
  Diskvalifitseerimine
  -4 litsentsipunkti

7.1 Intsidenti kategooriate karistusmäärajate muundajad
7.1.0 > Rakendatakse baas karistusmäär ja seejärel järgnev vastavas järjekorras:
7.1.1 > Võistlusraja pikkuse järgi:
  0-5,000m > 1x
  5,001-10,000m > 2x
  10,001-25,000m > 3x
  25,001+m > 4x
7.1.2 > Hoiatust kandev võistlejal karistusmäär suurendatakse - 2x
7.1.3 > Omades mööndust intsidendist, karistusmäär vähendatakse poole võrra.
7.1.4 > Karistatava lõpetamine viimasel kohal tagab viimaselt kohalt startimise või kvalifikatsiooni keelu.

7.2 Litsentsipunktid (LP)
7.2.0 > Kumuleeruvad ühe eraldiseisva võistlushooaja peale. Peavad olema nähtavad hooaja tabelist.
7.2.1 > Litsentsipunktide kogunedes 5 punkti peale, rakendub võistluskeeld üheks etapiks.

7.3 Hoiatust väärivad olukorrad
7.3.0 > Pidurdusmaal korduv tagant otsasõit konkurentidele.
7.3.1 > Ohtliku olukorra tekitamine, kus intsident jäi olemata vaid suure juhuse tõttu.
7.3.2 > Lollitamine rajal nagu teistele vastu sõitmine ja kokkupõrkega ähvardamine.
7.3.3 > Ebavajaliku tsooni tekitamine võistlusrajal nagu kollased lipud.

7.4 Mööndused intsidentides
7.4.0 > Positsiooni tagasi andes esimesel võimalikul võimalusel, näiteks sirgem rajalõik.
7.4.1 > Katkise autoga ohvrite taga boksi kulgedes.
7.4.2 > Tõendades, et kannataja internetiühendus oli ebastabiilne.
7.4.3 > Olukorrast mitte eelist saavutades rajapositsiooniga, ehk möödasõitu ei toimunud.

7.5 Karistussüsteemi täpsustused
7.5.0 > Kõik kategooriad on rakendatavad ainult üks sündmus korraga. Üks olukord on ühest väärast teguviisist alguse saanud intsident või selle järgne ahelintsident.
7.5.1 > Üks olukord lõpeb kannatajale, kui auto seisab või rajavälisel alal auto on kontrolli all.
7.5.2 > Kvalifikatsioonis ja eelsõitudes saadud karistused realiseeritakse põhisõidus.
7.5.3 > Karistused realiseeritakse viimasest registreeritud vaheajavõtust.

Teadmiseks ja märkmed reeglistiku tarvis
Spoiler: näita
Tegemist on universaalselt kasutatava reeglistikuga. Põhiinformatsiooniks võistlussarjade jaoks loe võistlussarja üldinfot ja seal võib korraldaja luua erandeid selles reeglistikus kirjutatule.

Reeglistiku koostajal(tel) ja kohtunikel on õigus läbi viia vajalikke muutusi igal hetkel mil selleks vajadust.
Reeglistiku muutused hooaja siseselt peavad tulema etteteatamisega käimasoleva võistluste osalejatele.

Reeglistiku koostas >
PSN: StenNansten (Originaal GTPlanet.eu Admin)

Reeglistiku versioon >
10.1 (14/06/24 - Uus karistussüsteem, tulemuste sätestamine, ümberorganiseerimine)

Reeglistik koostatud arvestades Gran Turismo 7 versioon 1.48 võimalusi
StenNansten
Teadlane
Teadlane
 
Postitusi: 5934
Liitunud: 12 Jaan 2014, 15:38
 StenNansten

Re: GTPlanet - Võrgupõhise võidusõidu reeglid (Sekundaarsed)

PostitusPostitas Nikson » 04 Nov 2022, 19:56

1.kategooria intsident

Turvalise ja ausa võidusõidu etiketi eiramine.


Mida see täpsemalt nagu tähendab siis?

Äkki on mul sarjas vaja, siis tean arvestada, kus saab kasutada.
Pilt
Nikson
Teadlane
Teadlane
 
Postitusi: 5118
Liitunud: 25 Jaan 2012, 21:08
Asukoht: Valga/VantaaLitsents: S

 Nikson

Re: GTPlanet - Võrgupõhise võidusõidu reeglid (Sekundaarsed)

PostitusPostitas StenNansten » 05 Nov 2022, 14:18

Nikson kirjutas:
1.kategooria intsident

Turvalise ja ausa võidusõidu etiketi eiramine.


Mida see täpsemalt nagu tähendab siis?

Äkki on mul sarjas vaja, siis tean arvestada, kus saab kasutada.

Selline nipet-näpet rikkumised, mis pole võitluse käigus tekkinud, nagu ebavajalike lippude/ohutsooni tekitamine rajal ja tagurpidi sõitmine ohtlikult kuskil jne.
StenNansten
Teadlane
Teadlane
 
Postitusi: 5934
Liitunud: 12 Jaan 2014, 15:38
 StenNansten

Reeglistiku kandidaat väljalase 8.0 (v2)

PostitusPostitas StenNansten » 01 Mär 2023, 13:42

See siin on siis kandidaat reeglistiku/karistustiku muutusele, proovinud lisada/muuta kõik hiljuti märgatud puudused ja probleemid. Peamiselt RalliGT järgmise hooaja paremaks kohtunikutööks.

Tehtud muudatus: Kirjapandu toetab muid süsteeme ka kui punktipõhiseid.
0. Teadmiseks ja märkmed reeglistiku tarvis
0.1.0 Võistlusinfos peab olema leitav:
  0.1.0.4 Võistlushooaja üldarvetus süsteem ja tabel

Eelmine versioon:
Spoiler: näita
0. Teadmiseks ja märkmed reeglistiku tarvis
0.1.0 Võistlusinfos peab olema leitav:
  0.1.0.4 Punktitabel ja punktisüsteem


Tehtud muudatus: Kahe kategooria ühendamine ja parem kooskõlastatus + lahtise pinnase täiendus. Kurvi õiguste ümber defineerimine ja kooskõlastamine päriselus kehtivate reeglitega.

4. Võistlusraja situatsioonid
4.0 Võistlejad omavahel
  4.0.0 Vältida igasugu kokkupuuteid ja kokkupõrkeid, mis konkurendi auto juhitavust võivad mõjutada.
  4.0.1 Võistlusrajalt välja lükata või puksida konkurenti on keelatud.
  4.0.2 Lahtise pinnasega radadel küljed koos sõita kuni see ei suuna konkurenti seina või anna muud eelist.

4.1 Eesolev võistleja
  4.1.0 Sõita oma kiirusega sirgel ja valida kurvi sisenemise nurka.
  4.1.1 Muuta oma trajektoori koha kaitsmiseks sirge jooksul kuni kurvini ainult ühe korra kui konkurent on vähem kui auto pikkuse maas.
  4.1.2 Ei tohi sooritada jälitavale sõitjale reaktsioone testivaid manöövreid nagu varajane pidurdamine.

4.2 Jälitav võistleja
  4.2.0 Saada ruumi võistlusrajal konkurendi kõrval kui konkurendiga esi- ja tagarattad kohakuti.
  4.2.1.1 Kurvis õigust defineeriv koht on kurvi keskpunkt ehk apex.
  4.2.2 Ei tohi kasutada ees olevat konkurenti kurvis piduri- ega pööramisabina.
  4.2.3 Tekitada kokkupuudet eesolevale konkurendile tagant hoogu lükates sirgemal raja lõigul.
  4.2.4 Jälitav võistleja tohib hiliseks jäänud pidurduse korral auto suunata rajavälisele alale, vältimaks rängemaid tagajärgi.

4.3 Grupis sõit
  4.3.0 Ei tohi liikuda võistlusrajal ettearvamatult, luues kokkupuudete või -põrgete ohtu.

4.4 Karistusaja maha kandmine
  4.4.0 Liikuda raja serva poole enne mahakandmise algust, ideaalis võidusõidu trajektoorilt eemale.

Eelmine versioon:
Spoiler: näita
4. Kokkupuuted ja -põrked
4.0 Võistlejatel on lubatud
  4.0.0 Tekitada kokkupuudet eesolevale konkurendile tagant hoogu lükates sirgemal raja lõigul
  4.0.1 Lahtise pinnasega radadel kergemal moel küljed kokku panna, et see ei muuda konkurendi trajektoori

4.1 Võistlejatel on keelatud
  4.1.0 Tekitada kokkupõrget mis põhjustavad konkurendi juhitavuse kaotamist
  4.1.1 Teisi võistlusmasinaid lükata või võistlusrajalt välja puksida
  4.1.2 Teistele võistlusmasinatele toetuda eelise saamiseks võistlusrajal
  4.1.3 Liikuda võistlusrajal ettearvamatult grupis sõites, luues kokkupuudete või -põrgete ohtu

4.2 Eesolevale võistlusmasinale sissesõitmine
  4.2.0 Jälitav võistleja ei tohi eesolevale võistlejale sisse sõita
  4.2.1 Jälitav võistleja tohib hiliseks jäänud pidurduse korral auto suunata rajavälisele alale, vältimaks rängemaid tagajärgi
  4.2.2 Eessõitev võistleja ei tohi sooritada jälitavale sõitjale reaktsioone testivaid manöövreid nagu varajane pidurdamine

5. Võistlejate õigused võistlusrajal
5.0 Eesõigus on võistlejal
  5.0.0 Kellele kuulub kurvi sisekülg sellele lähenedes ja terve kurvi läbimise aja
  5.0.1 Kurvi sisekülje õigus kehtib momendist, kui auto esiots on vähemalt kohakuti konkurendi juhikohaga

5.1 Eesoleval võistlejal on õigus
  5.1.0 Valida oma kiirus sirgel ja kurvis läbimise nurka, mida jälitav sõitja peab austama
  5.1.1 Muuta oma trajektoori koha kaitsmiseks sirgel ainult ühe korra kui konkurent on vähem kui auto pikkuse maas
  5.1.2 Naasta ideaaltrajektoorile tagasi enne kurvi sirge lõpus aga vastutusega, et jälitav sõitja teile tagant sisse ei sõida selle tõttu
5.2 Jälitaval võistlejal on õigus
  5.2.0 Saada ruumi võistlusrajal nii sise- kui väliskurvi, kui ollakse piisaval määral kõrvuti kuni olukorra lõpuni


Tehtud muudatus: Lisatud alternatiivne karistustik, mida saab kasutada võistlusliigades, kus ajakaristuste tegemine etapitulemustes pole võimalik. 8.kategooria karistus uue süsteemiga. Vähendatud teksti.
7. Karistussüsteem ja määrad
1.kategooria intsident
  Turvalise ja ausa võidusõidu etiketi eiramine.
  Karistus: 10 sekundit ajalisa lõpptulemusse / Alternatiiv: 2p üldedetabelist.

2.kategooria intsident
  Tähendab eelise saamine jõulisel teel konkurendi rajalt välja või seina puutesse lükates aga masinad jäävad terveks.
  Karistus: 20 sekundit ajalisa lõpptulemusse / Alternatiiv: 4p üldedetabelist.

3.kategooria intsident
  Tähendab eelise saamine jõulisel teel konkurendi võistlusmasinat lõhkudes aga rajal püsides.
  Karistus: 30 sekundit ajalisa lõpptulemusse / Alternatiiv: 6p üldedetabelist.

4.kategooria intsident
  Tähendab eelise saamine jõulisel teel konkurendi rajalt välja või seina lükates koos võistlusmasina lõhkumisega.
  Karistus: 40 sekundit ajalisa lõpptulemusse / Alternatiiv: 8p üldedetabelist.

5.kategooria intsident
  Tähendab vähemalt 2.konkurendi võistlusmasina ära lõhkumist.
  Karistus: 50 sekundit ajalisa lõpptulemusse + järgmine etapp viimaselt kohalt start / Alternatiiv: 10p üldedetabelist.

6.kategooria intsident
  Tähendab vähemalt 3. või rohkemate konkurentide võistlusmasina ära lõhkumist.
  Karistus: 60 sekundit ajalisa lõpptulemusse + järgmine etapp viimaselt kohalt start / Alternatiiv: 12p üldedetabelist.

7.kategooria intsident
  Tähendab tahtlikku intsidenti rajal, mis on auto telemeetrialt ilmselge või enda tunnistatud tegevus võistlusjärgselt.
  Karistus: Üldtabeli viimase 3 võistlusetapi punktitulemuse tühistamine.

NB! Intsidendi põhjustaja viimasele kohale jäämisel, 1-2.kategooria tähendab hoiatust 3 etapiks, 3+ kategooria viimaselt kohalt starti järgmine etapp

Karistussüsteemi täpsustused
Üks intsident on ühest väärast teguviisist alguse saanud sündmus või selle ahel

Sõidust väljudes peale intsidenti või intsidente, rakendub alternatiivne karistus.

Kvalifikatsioonis ja eelsõitudes saadud karistused realiseeritakse põhisõidus.

Ringile enne tagantsõitjaid karistusega jõudes, karistus realiseeritakse viimasest registreeritud vaheajavõtust stardi-finiši joonel

Eelmine versioon:
8. Karistussüsteem ja määrad
Spoiler: näita
1.kategooria intsident
  Turvalise ja ausa võidusõidu etiketi eiramine.
  Karistus: 10 sekundit ajalisa lõpptulemusse

2.kategooria intsident
  Tähendab eelise saamine jõulisel teel konkurendi rajalt välja või seina puutesse lükates aga masinad jäävad terveks.
  Karistus: 20 sekundit ajalisa lõpptulemusse

3.kategooria intsident
  Tähendab eelise saamine jõulisel teel konkurendi võistlusmasinat lõhkudes aga rajal püsides.
  Karistus: 30 sekundit ajalisa lõpptulemusse

4.kategooria intsident
  Tähendab eelise saamine jõulisel teel konkurendi rajalt välja või seina lükates koos võistlusmasina lõhkumisega.
  Karistus: 40 sekundit ajalisa lõpptulemusse

5.kategooria intsident
  Tähendab vähemalt 2.konkurendi võistlusmasina ära lõhkumist.
  Karistus: 50 sekundit ajalisa lõpptulemusse + järgmine etapp viimaselt kohalt start

6.kategooria intsident
  Tähendab vähemalt 3. või rohkemate konkurentide võistlusmasina ära lõhkumist.
  Karistus: 60 sekundit ajalisa lõpptulemusse + järgmine etapp viimaselt kohalt start

7.kategooria intsident
  Tähendab tahtlikku intsidenti rajal, mis on auto telemeetrialt ilmselge või enda tunnistatud tegevus võistlusjärgselt.
  Karistus: 3.järgmisel osavõistlusel kvalifikatsiooni keeld või viimaselt kohalt startimine*

*Tagurpidi järjestuse puhul karistuse kandja peab tegema 1.ringi järgse boksist läbisõidu või 10 sekundit autol laskma seista boksialas, enne kui rehvid uued valid, kui vaja teenindust ka.

NB! Intsidendi põhjustaja viimasele kohale jäämisel, 1-2.kategooria tähendab hoiatust 3 etapiks, 3+ kategooria viimaselt kohalt starti järgmine etapp

Karistussüsteemi täpsustused
Üks intsident on ühest väärast teguviisist alguse saanud sündmus või selle ahel

Sõidust väljudes peale intsidenti või intsidente, saab nendes süüdi olemise puhul ajaline karistusmäär 2x ja kandub järgmise etapi tulemusse, kus finišeerib

Ringile enne tagantsõitjaid karistusega jõudes, karistus realiseeritakse viimasest registreeritud vaheajavõtust stardi-finiši joonel

Unikaalsete intsidentide puhul on kohtunikul õigus läheneda loovamalt väljapoole määratud kategooriaid, kui too intsident ei kuulu ühtegi kategooriasse.


Lisatav reeglipunkt:

2. Võistlussarjas osalemine
2.0 Võistlejad peavad
  2.0.5 Kasutama korrektselt määratud/valitud võistlusautot või seadistust võistlusrajal/etapil.


Eemaldatavad reeglipunktid:

1. Üldreeglid
1.0 Võistleja
  1.0.0 Etapil osaledes, lisatakse võistleja nimi võistlushooaja punktitabelisse varusõitjana (Kui võistlussarjas on seda rakendatud)

2. Võistlussarjas osalemine
2.1 Kohtunik ja/või Korraldaja võib
  2.1.1 Pikalt puudunud osaleja määratakse kas varusõitjaks või võistlussarja nimekirjast välja
  2.1.2 Luua lahendusi olukordadele ja situatsioonidele, mida pole siin mainitud

2.3 Punktisüsteem
  2.3.0 Võistlussarja punktisüsteem on täpsemalt väljatoodud selle üldinfos
  2.3.1 Üldjuhul punktitabeli järjestuse paneb paika, kelle on kõige suurem punktiskoor. Võistlussarja üldinfos kirjas, kui tehakse erand
  2.3.2 Sama väärtusega punkte teeninud võistlejad järjestatakse kõrgemate saavutatud kohtade alusel. Kui nii ei saa, siis viimase etapi tulemuste järgi

Kasutusele võtt on planeeritud 19.märtsiks!
StenNansten
Teadlane
Teadlane
 
Postitusi: 5934
Liitunud: 12 Jaan 2014, 15:38
 StenNansten

Re: GTPlanet - Võrgupõhise võidusõidu reeglid (Sekundaarsed)

PostitusPostitas StenNansten » 21 Mär 2023, 9:30

Reegli muudatused/täiendused on nüüd jõustatud!
StenNansten
Teadlane
Teadlane
 
Postitusi: 5934
Liitunud: 12 Jaan 2014, 15:38
 StenNansten

Versioon 8.1

PostitusPostitas StenNansten » 23 Sept 2023, 15:21

- Lisan reeglistikku lühidalt kokkuvõtva teksti, kellele pikk lugemine pole väga lihtne aga annaks siiski piisava informatsiooni rajal ja võistlusjärgse toimuva mõistmiseks.
Lühidalt
  1. Ringraja sõit on kontaktivaba, vältida kokkupõrkeid ja -puuteid kuidas võimalik.
  2. Puudumisest võistlusetapil soovitatav anda korraldajale teada.
  3. Püsida valgete joonte/äärekivide peal vähemalt 2.rattaga.
  4. Kollaste lippude alas mitte mööda sõita.
  5. Boksi sisenedes või väljudes mitte ületada ringraja poolset pidevat joont.
  6. Karistusaegade mahakandmiseks tõmba raja serva ja ära tee äkilisi liigutusi.
  7. Võistlusrajalt välja sõites ja sellele naastes, veendu, et ei sõida kellelegi ootamatult ette.
  8. 1.ringil toimunud intsidendid vaatab võistlussarja kohtunik automaatselt.
  9. Toimunud intsidentidest teavita võistlussarja kohtunikku, et see ülevaatamisele läheks.

- Eemaldada nõue, et peab olema sõitja taga terve ringi ulatuses.
6. Intsidentide mööndused ja Hoiatused
Spoiler: näita
6.0 Mööndused intsidentides ja nende hindamises kohtunike poolt
  6.0.1 Positsiooni tagasi andes


- Plaan muuta sõnastust, mis määravad karistussüsteemi kategooriaid.
7. Karistussüsteem ja määrad
Spoiler: näita
Võistlussarja infos peab kirjutatud olema kui kasutusel on "alternatiiv karistustik".

1.kategooria intsident
  Turvalise ja ausa võidusõidu etiketi eiramine.
  Karistus: 10 sekundit ajalisa lõpptulemusse / Alternatiiv: 2p üldedetabelist.

2.kategooria intsident
  Konkurendi rajalt välja või seina puutesse lükkamine aga masinad jäävad terveks.
  Karistus: 20 sekundit ajalisa lõpptulemusse / Alternatiiv: 4p üldedetabelist.

3.kategooria intsident
  Konkurendi võistlusmasina lõhkumine aga rajal püsides.
  Karistus: 30 sekundit ajalisa lõpptulemusse / Alternatiiv: 6p üldedetabelist.

4.kategooria intsident
  Konkurendi rajalt välja või seina lükkamine koos võistlusmasina lõhkumisega.
  Karistus: 40 sekundit ajalisa lõpptulemusse / Alternatiiv: 8p üldedetabelist.

+ kergemad sõnastuse korrigeerimised ja parandused üldiselt läbi reeglistiku.

Plaan muutused ellu viia 1.oktoobril!
StenNansten
Teadlane
Teadlane
 
Postitusi: 5934
Liitunud: 12 Jaan 2014, 15:38
 StenNansten

Versioon 8.2

PostitusPostitas StenNansten » 26 Okt 2023, 9:55

Liigutasin paar reeglipunkti üldiseks. Põhjused sellised, et ka kaitsev sõitja saab kasutada ründavat sõitjat, peamiselt pööramisabina kurvis. Ning mõlemad, nii ründav kui ka kaitsev sõitja võiksid omada oma kohta/ruumi võistlusrajal. Ei tohiks reeglite järgi need kaks olla õigused ainult ründavale sõitjale. Samuti muutsin ka nimetusi eesolev > kaitsev sõitja ning jälitav > ründav sõitja.

4. Võistlusraja situatsioonid
Spoiler: näita
4.0 Võistlejad omavahel
  4.0.0 Saada ruumi võistlusrajal konkurendi kõrval kui konkurendiga esi- ja tagarattad kohakuti.
  4.0.0.1 Kurvis õigust defineeriv koht on kurvi keskpunkt ehk apex.
  4.0.1 Vältida igasugu kokkupuuteid ja kokkupõrkeid, mis konkurendi auto juhitavust võivad mõjutada.
  4.0.2 Võistlusrajalt välja lükata või puksida konkurenti on keelatud.
  4.0.3 Ei tohi kasutada konkurenti kurvis piduri- ega pööramisabina.
  4.0.4 Lahtise pinnasega radadel küljed koos sõita kuni see ei suuna konkurenti seina või anna muud eelist.

4.1 Kaitsev võistleja
  4.1.0 Sõita oma kiirusega sirgel ja valida kurvi sisenemise nurka.
  4.1.1 Muuta oma trajektoori koha kaitsmiseks sirge jooksul kuni kurvini ainult ühe korra kui konkurent on vähem kui auto pikkuse maas.
  4.1.2 Ei tohi sooritada reaktsioone testivaid manöövreid nagu varajane pidurdamine.

4.2 Ründav võistleja
  4.2.0 Tohib tekitada kokkupuudet konkurendile tagant hoogu lükates sirgemal raja lõigul.
  4.2.1 Tohib hiliseks jäänud pidurduse korral auto suunata rajavälisele alale, vältimaks rängemaid tagajärgi.

4.3 Grupis sõit
  4.3.0 Ei tohi liikuda võistlusrajal ettearvamatult, luues kokkupuudete või -põrgete ohtu.


Restardi olukord võistluse ajal on nüüd selgem ning kogu õigus selleks on antud korraldajale! See selleks, et vältida kaost ja kisa, millest on korraldajal väga keeruline niikuinii vahel aru saada, mis tegema peaks täpsemalt.

5. Vahejuhtumi järgsed olukorrad ja Restart
Spoiler: näita
5.2 Võistluse enneaegne lõpetamine või restartimine
  5.2.0 Järgnevate 5.2.1 kuni 5.2.3 punktide baasil, on korraldajal õigus teha võistlussõidule restart
  5.2.1 Kui juhtub stardijärgne massiavarii, kus selgelt pooled või rohkem võistlejaid osales
  5.2.2 Kui võistlusruumiga on tehnilised probleemid
  5.2.3 Kui stardijärgselt esinevad tehnilised probleemid ja see on lahendatav vähemalt 3 minuti sees võistlejal(tel)
  5.2.4 Restardi tegemist ei julgusta see kui lahkutakse rajalt oma otsuse tõttu ilma kohtuniku otsust ootamata
  5.2.5 Stardijärgne on sõidu esimesed 3 minutit


Järgnevad muudatused jõustuvad 1.november
StenNansten
Teadlane
Teadlane
 
Postitusi: 5934
Liitunud: 12 Jaan 2014, 15:38
 StenNansten

Versioon 8.3

PostitusPostitas StenNansten » 17 Nov 2023, 16:12

Võike muudatus seina sõitmiste vastu, mis arvasin on vajalik täpsustada tulevasteks sõitudeks GT Tuuril ja ka edaspidi.

1. Üldreeglid
Spoiler: näita
1.0 Võistleja
  1.0.1 Sõitma mööda rada korrektsel ettenähtud kombel
  1.0.1.1. Seina mööda sõitmine rohkem kui poole kurvi ulatuses määratakse ebakorrektseks


Muudatus jõustub 21/11/23 kui protesti muudatuse ettepanekule ei järgne.
StenNansten
Teadlane
Teadlane
 
Postitusi: 5934
Liitunud: 12 Jaan 2014, 15:38
 StenNansten

Versioon 8.4

PostitusPostitas StenNansten » 14 Dets 2023, 11:27

Kergem värskendus sõnastusele intsidentide kategooriates. Eemaldades kohtunikele olukorda, kus keeruline määrata karistust, kui viga saab ainult ahela lõpetaja võistlusmasin, mitte mingi muu masin mis selles osales (Mingi ime läbi aga nagu näha, juhtus). Samuti võmialik parem definitsioon ühele sündmusele (ja kontaktide ahelale), millega lihtsam üht ja teist olukorda eraldada üksteisest, mis kuuluda ühte ei tohiks.

LISA: Reeglipunktid läägisituatsioonide hindamiseks sai lisatud.


6. Intsidentide mööndused ja Hoiatused
Spoiler: näita
6.1 Hoiatuse, selle välja jagamine ja kandmine
  6.1.1 Korraldades omapoolse interneti läägi tõttu intsidendi
  6.1.1.0 Omapoolne, kui korraldajal endal on internetiühendusega kõik korras (Nt kõik teised sõitjad stabiilsed)


7. Karistussüsteem ja määrad
Spoiler: näita
Võistlussarja infos peab kirjutatud olema kui kasutusel on "alternatiiv karistustik".

1.kategooria intsident
  Turvalise ja ausa võidusõidu etiketi eiramine.
  Karistus: 10 sekundit ajalisa lõpptulemusse / Alternatiiv: 2p üldedetabelist.

2.kategooria intsident
  Kontaktiga konkurendi rajalt välja või seina puutesse lükkamine
  Olukord ei tekita mehaanilisi vigastusi konkurentidele.
  Karistus: 20 sekundit ajalisa lõpptulemusse / Alternatiiv: 4p üldedetabelist.

3.kategooria intsident
  Kontakti loomine konkurendile aga rajal püsides.
  Olukord tekitab mehaanilise vigastuse konkurendile.
  Karistus: 30 sekundit ajalisa lõpptulemusse / Alternatiiv: 6p üldedetabelist.

4.kategooria intsident
  Kontaktiga konkurendi rajalt välja või seina lükkamine.
  Olukord tekitab mehaanilise vigastuse konkurendile.
  Karistus: 40 sekundit ajalisa lõpptulemusse / Alternatiiv: 8p üldedetabelist.

5.kategooria intsident
  2.konkurendi võistlusmasina mehaanilist vigastamist kontaktist.
  Karistus: 50 sekundit ajalisa lõpptulemusse + järgmine etapp viimaselt kohalt start / Alternatiiv: 10p üldedetabelist.

6.kategooria intsident
  3 või enamate konkurentide võistlusmasina mehaanilist vigastamist.
  Karistus: 60 sekundit ajalisa lõpptulemusse + järgmine etapp viimaselt kohalt start / Alternatiiv: 12p üldedetabelist.

7.kategooria intsident
  Tähendab tahtlikku intsidenti rajal, mis on auto telemeetrialt ilmselge või enda tunnistatud tegevus võistlusjärgselt.
  Karistus: Üldtabeli viimase 3 võistlusetapi punktitulemuse tühistamine.

NB! Intsidendi põhjustaja viimasele kohale jäämisel, 1-2.kategooria tähendab hoiatust 3 etapiks, 3+ kategooria viimaselt kohalt starti järgmine etapp

Karistussüsteemi täpsustused
Kõik kategooriad on rakendatavad ainult üks sündmus korraga. Mitut sündmust ühe kategooria alal ei liida!

Üks sündmus on ühest väärast teguviisist alguse saanud intsident või selle järgne ahelintsident.

Üks sündmus lõpeb ühele kannatajatest, kui auto seisab või rajavälisel alal auto on kannataja kontrolli all.

Sõidust väljudes peale intsidenti või intsidente, rakendub alternatiivne karistus.

Eelnevalt ohtlikku olukorda loonud läägimine stabiilse ühendusega võistlusruumides.

Kvalifikatsioonis ja eelsõitudes saadud karistused realiseeritakse põhisõidus.

Ringile enne tagantsõitjaid karistusega jõudes, karistus realiseeritakse viimasest registreeritud vaheajavõtust stardi-finiši joonel


Rakendub 15.detsember 2023
StenNansten
Teadlane
Teadlane
 
Postitusi: 5934
Liitunud: 12 Jaan 2014, 15:38
 StenNansten

Versioon 9.0

PostitusPostitas StenNansten » 27 Dets 2023, 11:48

1. Üldreeglid
Spoiler: näita
1.0 Võistleja
1.0.0 > Hoiab viisakust ja austust kaasvõistlejatega nii võistlusetapi ajal kui ka võistluse välisel ajal.
1.0.1 > Intsidentidest teavitama, kui mõlemad osapooled olukorras leppida ei oska.

1.1 Kohtunik ja Korraldaja
1.1.0 > Võistlusintsidente vaatavad üle selleks korraldaja poolt määratud kohtunikud.
1.1.1 > Kohtunik saab määrata karistust võistlejatele, kes rikuvad allpool sätestatud regulatsioone.
1.1.2 > Võib algatada ise olukorra ülevaatamise, mis on osavõistluse 1. ringil või 5.kategooria või rängem rikkumine.
1.1.3 > Olukordade hindamine peab olema täiesti erapooletu! Kohtunik, kes ise oli intsidendis või rikkuja tiimikaaslane, ei osale olukorra juurdluses.
1.1.4 > Peab kindlustama võistlustulemuste õigsuse ja erapooletuse.

2. Võistlussarjas osalemine
Spoiler: näita
2.0 Võistleja
2.0.0 > Olla teadlik võistlussarja ja etappide info detailidest.
2.0.1 > Anda korraldajale registreerides nõutav korrektne informatsioon.
2.0.2 > Tutvuda selles reeglistikus sätestatud regulatsioonidega ja nõustuda registreerides kõige siinkirjutatuga.
2.0.3 > Tutvuda võistlussarja regulatsioonidega ja täita neid terve võistlushooaja jooksul.
2.0.4 > Informeerima korraldajat oma puudumisest.
2.0.5 > Olla teadlik, et osalemine on vabatahtlik ja sõita iseenda eest isiklikult.
2.0.6 > Olla valmis lahendama omapoolseid tehnilisi probleeme või vähemalt katsetama nende võimalikkust.

2.1 Korraldaja
2.1.0 > Mitte arvestada osalejaga, kes on 3 või rohkem korda teavitamata puudunud.
2.1.1 > Eemaldada pikalt puudunud osaleja registreerunute listist.

2.2 Võistlusauto disain
2.2.0 > Autodel ei tohi kuvada inimkeha alastust ega otseselt rahvusvaheliselt keelatud/taunitud või kedagi potentsiaalselt solvavat kujutist (kujutisi).

2.3 Restart
2.3.0 > Kui juhtub stardijärgne massiavarii, kus selgelt pooled või enam võistlejaid osales.
2.3.1 > Kui võistlusruumiga on tehnilised probleemid.
2.3.2 > Restardi tegemist ei mõjuta omavoliline rajalt lahkumine ilma kohtuniku otsust ootamata.
2.3.3 > Stardijärgne periood on sõidu esimesed 3 minutit.

2.4 Võistlusjärgse kaebuse esitamine ja loomine
2.4.0 > Kaebuste periood ja vorming on kirjutatud võistlussarja peainfosse.
2.4.1 > Kaebust võivad esitada ainult intsidendis osalenud osapooled (sõitjad omavahel või tiimid).
2.4.2 > Kaebust vormistades tuleb see postituses kindlasti eraldada ülejäänud tekstist.
2.4.3 > Kaebuse saanud konkurent ei tohi alavääristada kaebajat. Selline käitumine võib karistusmäära suurendada.

3. Võistlusrajal liikumine
Spoiler: näita
3.0 Võistelda rajal ausalt ja õiglaselt
3.0.0 > Sõitma peab mööda rada korrektsel ettenähtud kombel.
3.0.1 > Seina mööda sõitmine rohkem kui poole kurvi ulatuses määratakse ebakorrektseks.
3.0.2 > Pettekoodide, programmivigade või muude kuritahtlikke meetodite kasutamine omakasu nimel on keelatud.
3.0.3 > Võistlusraja ääres ei tohi parkida, see tekitab kollaseid lippe rajal ning koos sellega möödasõidukeelu.

3.1 Võistlusetapi start
3.1.0 > Stardis olla tavalisest ettevaatlikum ja kannatlikum! Üritage anda kaasvõistlejatele ruumi kus võimalik.
3.0.1 > Soovitavalt hoida ühte trajektoori kuni esimese kurvini, kui te pole kindel, kui palju ruumi kõrval on.
3.1.2 > Üritada hoida võimalikult normaalset võistluskiirust, mitte olla liiga aeglane või agressiivne.
3.1.3 > Esimeses kurvis peab olema võistlejatel eesmärk läbida see ilma tõsiste puudeteta.

3.2 Boksipeatus
3.2.0 > Boksi sissesõiduteele sõites ja sealt väljudes ei tohi ületada pidevat valget joont.
3.2.1 > Boksi sisenedes või sealt väljudes ei tohi teha järsku ettearvamatuid manöövreid.
3.2.2 > Kui boksi sissesõiduni ollakse kaasvõistlejaga kõrvuti, ei tohi teda lükata boksiteele.
3.2.3 > Igas situatsioonis on rajal olevatel võistlejatel eesõigus.
3.2.4 > Boksi sisenev või sealt väljuv võistleja peab vähendama kiirust eelmainitu vältimiseks.

3.3 Vigastusega või pausil sõitmine
3.3.0 > Mitte teha ettearvamatuid manöövreid või liikuda üle raja. Hoida ühte sõidujoont ühelpool rada.
3.3.1 > Pausil sõitmine on lubatud ühe sõidu jooksul maksimaalselt 5 minutit. Ületades seda, sõitja diskvalifitseeritakse.
3.3.2 > Kui keset sõitu on vaja lahkuda, parkida võimalusel auto boksi nii, et rehvivalikut ei tee.

3.4 Läbipaistvad/-sõidetavad võistlejad
3.4.0 > Läbipaistva/-sõidetavana ei tohi naasta kohavõitlusesse tagasi enne kui olete tagasi normaalolekus.
3.4.1 > Normaalolekus võistlejad ei tohi üritada sõita läbi läbipaistvast/-sõidetavast võistlejast.

4. Võistlusraja situatsioonid
Spoiler: näita
4.0 Võistlejad omavahel
4.0.0 > Võistlejal on õigus saada ruumi võistlusrajal konkurendi kõrval.
4.0.1 > Kurvis õigust defineeriv koht on kurvi keskpunkt ehk apex kui konkurendiga vähemalt esi- ja tagarattad kohakuti.
4.0.2 > Võistleja peab vältima igasugu kokkupuuteid ja kokkupõrkeid, mis konkurendi auto juhitavust võivad mõjutada.
4.0.3 > Konkurendi võistlusrajalt välja lükkamine või puksimine on keelatud.
4.0.4 > Konkurenti ei tohi kasutada kurvis pidurdus- ega pööramisabina.
4.0.5 > Võistleja ei tohi liikuda ettearvamatult, luues kokkupuudete või -põrgete ohtu.
4.0.6 > Kaasvõistlejatega intsidentide vältimiseks võib kasutada võistlusraja väliseid alasid.
4.0.7 > Lahtise pinnasega radadel küljed koos sõita, kuni see ei suuna konkurenti seina või anna muud eelist.

4.1 Eesolev võistleja
4.1.0 > Võib sõita sobiva kiirusega sirgel ja valida kurvi sisenemise nurka.
4.1.1 > Võib muuta oma trajektoori koha kaitsmiseks sirge jooksul kuni kurvini ainult ühe korra, kui konkurent on vähem kui auto pikkuse maas.
4.1.2 > Ei tohi sooritada reaktsioone testivaid manöövreid nagu varajane pidurdamine.

4.2 Jälitav võistleja
4.2.0 > Tohib tekitada kokkupuudet konkurendile tagant hoogu lükates sirgemal raja lõigul.
4.2.1 > Tohib hiliseks jäänud pidurduse korral auto suunata rajavälisele alale, vältimaks rängemaid tagajärgi.

4.3 Ringiga saamine
4.3.0 > Kiirematelt võistlejatelt ringiga kaotava võistleja eest hoiatavad rajal ette sinised lipud.
4.3.1 > Kiirema võistleja mööda laskmine peab mööduma turvaliselt ja minimaalse ajakaotusega möödujale.
4.3.2 > Mööda laskmine järgmisel sirgel on kohustuslik kui kiirem võistleja on vähem kui auto pikkuse kaugusel.
4.3.3 > Ringiga kaotaval võistlejal on õigus oodata kurvide sektsiooni lõpuni.

4.4 Võistlusrajale naasemine
4.4.0 > Veenduma oma manöövri turvalisuses, kasutades selleks kõiki abivahendeid (nt radar ja rajakaardid).
4.4.1 > Parimal võimalusel naaseda võistlusrajale rajaga paralleelselt, aeglaselt, jälgides ka rajal toimuvat.
4.4.2 > Kui tagurdamine on rajale naasmiseks vältimatu, ärge alustage seda enne kui võistlusrada on vaba.
4.4.3 > Ebaturvaline rajale naasemine on karistatav ja rajal liiklenud võistleja suunas eelistav.

4.5 Karistusaja maha kandmine
4.5.0 > Liikuda raja serva poole enne mahakandmise algust, ideaalis võidusõidutrajektoorilt eemale.

5. Programmi- ja tehnilised vead
Spoiler: näita
5.0 Katkestamine
5.0.0 > Peab olema läbitud 75% võistlusmaast, et kvalifitseeruda.
5.0.1 > Lõpupositsioon antakse rajal läbitud distantsi põhjal.

5.1 Võistlusruumi vead
5.1.0 > Kui kogu võistlussõit pooleli jääb (näiteks korraldaja internet katkeb), lähevad kirja viimase lõpetatud ringi tulemused kui need on kättesaadavad.
5.1.1 > Mitte-õigeaegselt lõppenud (50% võistlusmaast vähemalt) võistluse punktid on poole väiksema väärtusega.

5.2 Võistlejast ja korraldajast olenematud programmivead
5.2.0 > Lõpptulemustes läheb koht osapoolte vahel jagamisele kui lõpptulemused erinevad füüsiliselt võistlusrajal nähtust.
5.2.1 > Kui on tõestust jagada, et võistlussõit oli kompromiseeritud programmivea tõttu, esitada see korraldajale.

6. Hoiatused ja mööndused
Spoiler: näita
6.0 Hoiatuse välja jagamine ja kandmine
6.0.0 > Hoiatuse välja jagamine on korraldaja oma poolt välja antav, juhul, kui võistleja on silma paistnud ohtliku käitumisega pidevalt.
6.0.1 > Üks hoiatus kestab 3 järgnevat etappi tolles võistlussarjas.
6.0.2 > Hoiatusega kahekordistatakse võistlusjärgne ajaline karistus (Näiteks 20s = 40s).

6.1 Hoiatust väärivad olukorrad
6.1.0 > Pidurdusmaal korduv tagant otsasõit konkurentidele.
6.1.1 > Ohtliku olukorra tekitamine, kus intsident jäi olemata vaid suure juhuse tõttu.
6.1.2 > Lollitamine rajal nagu teistele vastu sõitmine ja kokkupõrkega ähvardamine.
6.1.3 > Karistatav lõpetab võistlusetapi viimasel kohal.
6.1.4 > Ebavajaliku tsooni tekitamine võistlusrajal nagu kollased lipud.

6.2 Mööndused intsidentides ja nende hindamises kohtunike poolt
6.2.0 > Karistuse vähendatakse poole võrra, täites vähemalt ühte allolevatest punktidest.
6.2.1 > Positsiooni tagasi andes esimesel võimalikul võimalusel, näiteks sirgem rajalõik.
6.2.2 > Katkise autoga ohvrite taga boksi kulgedes.
6.2.3 > Tõendades, et kannataja internetiühendus oli ebastabiilne.

7. Karistussüsteem ja määrad
Spoiler: näita
1.kategooria intsident
  Turvalise ja ausa võidusõidu etiketi eiramine.
  Karistus: 10 sekundit ajalisa lõpptulemusse / Alternatiiv: 2p üldedetabelist.

2.kategooria intsident
  Kontaktiga konkurendi rajalt välja või seinapuutesse lükkamine
  Olukord ei tekita konkurentidele mehaanilisi vigastusi.
  Karistus: 20 sekundit ajalisa lõpptulemusse / Alternatiiv: 4p üldedetabelist.

3.kategooria intsident
  Kontakti loomine konkurendiga, kus viimane püsib rajal.
  Olukord tekitab konkurendile mehaanilise vigastuse.
  Karistus: 30 sekundit ajalisa lõpptulemusse / Alternatiiv: 6p üldedetabelist.

4.kategooria intsident
  Kontaktiga konkurendi rajalt välja või seina lükkamine.
  Olukord tekitab konkurendile mehaanilise vigastuse.
  Karistus: 40 sekundit ajalisa lõpptulemusse / Alternatiiv: 8p üldedetabelist.

5.kategooria intsident
  Kahe konkurendi võistlusmasina mehaaniline vigastamine.
  Karistus: 50 sekundit ajalisa lõpptulemusse + järgmine etapp viimaselt kohalt start / Alternatiiv: 10p üldedetabelist.

6.kategooria intsident
  3 või enama konkurendi võistlusmasina mehaaniline vigastamine.
  Karistus: 60 sekundit ajalisa lõpptulemusse + järgmine etapp viimaselt kohalt start / Alternatiiv: 12p üldedetabelist.

7.kategooria intsident
  Tähendab tahtlikku intsidenti rajal, mis on auto telemeetrialt ilmselge või enda tunnistatud tegevus võistlusjärgselt.
  Karistus: Üldtabeli viimase 3 võistlusetapi punktitulemuse tühistamine.

NB! Intsidendi põhjustaja viimasele kohale jäämisel tähendab 1-2.kategooria hoiatust 3 etapiks, 3+ kategooria puhul viimaselt kohalt starti järgmisel etapil.

7.0 Karistussüsteemi täpsustused
7.0.1 > Kõik kategooriad on rakendatavad ainult üks sündmus korraga. Mitut sündmust ühe kategooria alal ei liida!
7.0.2 > Üks olukord on ühest väärast teguviisist alguse saanud intsident või selle järgne ahelintsident.
7.0.3 > Üks olukord lõpeb ühele kannatajatest, kui auto seisab või rajavälisel alal auto on kannataja kontrolli all.
7.0.4 > Sõidust väljudes peale olukorda(sid), rakendub alternatiivne karistus.
7.0.5 > Eelnevalt ohtlikku olukorda loonud läägimine stabiilse ühendusega võistlusruumides.
7.0.6 > Kvalifikatsioonis ja eelsõitudes saadud karistused realiseeritakse põhisõidus.
7.0.7 > Ringile enne tagantsõitjaid karistusega jõudes, karistus realiseeritakse viimasest registreeritud vaheajavõtust stardi-finiši joonel.

Võistlussarja infos peab kirjutatud olema, kui kasutusel on "alternatiiv karistustik".


Teadmiseks ja märkmed reeglistiku tarvis
Tegemist on universaalselt kasutatava reeglistikuga. Põhiinformatsiooniks võistlussarjade jaoks loe võistlussarja üldinfot ja seal võib korraldaja luua erandeid selles reeglistikus kirjutatule.

Reeglistiku koostajal(tel) ja kohtunikel on õigus läbi viia vajalikke muutusi igal hetkel mil selleks vajadust.
Reeglistiku muutused hooaja siseselt peavad tulema etteteatamisega käimasoleva võistluste osalejatele.

Reeglistiku koostas >
PSN: StenNansten (Originaal GTPlanet.eu Admin)

Reeglistiku versioon >
9.0 (Stiilistlik/järjestuse muudatused, kergemad täiendused, vigade parandused ja aeglaste autode reeglid)

Reeglistik koostatud arvestades Gran Turismo 7 versioon 1.41 võimalusi

Muudatus rakendatakse 7.jaanuar
StenNansten
Teadlane
Teadlane
 
Postitusi: 5934
Liitunud: 12 Jaan 2014, 15:38
 StenNansten

Re: GTPlanet - Võrgupõhise võidusõidu reeglid (Sekundaarsed)

PostitusPostitas StenNansten » 25 Apr 2024, 9:56

puistumees kirjutas:Ettepanek vaadata üle karistusreeglistik, üha enam paistab välja, et see on põhjendamatult karm, eriti olukorras, kus see oleneb sellest, mida teeb konkurent intsidendile reageerides ja oleneb sellest, kas mäng praegu arvab, et auto võiks katki minna või mitte. Teame ju kõik, et vahel läheb pisikesest puutest auto katki ja vahel korralikust paugust jääb terveks. Samuti vahel läheb katki nii, et see kuidagi ohvrit ei mõjuta, aga karistatav saab täie rauaga, sest punane tuluke vilgub.

Pakun välja kaks erinevat varianti/karistussüsteemi. Mõlema puhul oleneb karistuse suurus sellest, kui ränga vea süüdistatav tegi.

Variant 1: Ajakaristused.
Võimalikud lahendid:
Võistlusolukord - kohtunikud ei näe vajadust kedagi karistada.
5sek - väiksem intsident, näiteks konkurendi kurvist väljumisel laiaks surumine, toetumisega ebaaus divebomb jne.
10-15sek - veidi rängem rikkumine, võistleja sõitis jõuliselt, ettevaatamatult vms.
20-30sek - karm viga, unustas üldse pidurdada, korraldas stardis massiavarii ettevaatamatuse/hulljulgusega jms
DQ - sõitja korraldas meelega intsidendi või sõitis korduvalt väga ebaspordimehelikul moel (sisuliselt dangerous driving)

Variant 2: Kohapõhised karistused:
Võimalikud lahendid:
Võistlusolukord - kohtunikud ei näe vajadust kedagi karistada.
+1 koht - väiksem intsident, näiteks konkurendi kurvist väljumisel laiaks surumine, toetumisega ebaaus divebomb jne.
+3-5 kohta - veidi rängem rikkumine, võistleja sõitis jõuliselt, ettevaatamatult vms.
+6-viimane koht - karm viga, unustas üldse pidurdada, korraldas stardis massiavarii ettevaatamatuse/hulljulgusega jms
DQ - sõitja korraldas meelega intsidendi või sõitis korduvalt väga ebaspordimehelikul moel (sisuliselt dangerous driving)
StenNansten
Teadlane
Teadlane
 
Postitusi: 5934
Liitunud: 12 Jaan 2014, 15:38
 StenNansten

Re: GTPlanet - Võrgupõhise võidusõidu reeglid (Sekundaarsed)

PostitusPostitas puistumees » 25 Apr 2024, 10:02

StenNansten kirjutas:
puistumees kirjutas:Ettepanek vaadata üle karistusreeglistik, üha enam paistab välja, et see on põhjendamatult karm, eriti olukorras, kus see oleneb sellest, mida teeb konkurent intsidendile reageerides ja oleneb sellest, kas mäng praegu arvab, et auto võiks katki minna või mitte. Teame ju kõik, et vahel läheb pisikesest puutest auto katki ja vahel korralikust paugust jääb terveks. Samuti vahel läheb katki nii, et see kuidagi ohvrit ei mõjuta, aga karistatav saab täie rauaga, sest punane tuluke vilgub.

Pakun välja kaks erinevat varianti/karistussüsteemi. Mõlema puhul oleneb karistuse suurus sellest, kui ränga vea süüdistatav tegi.

Variant 1: Ajakaristused.
Võimalikud lahendid:
Võistlusolukord - kohtunikud ei näe vajadust kedagi karistada.
5sek - väiksem intsident, näiteks konkurendi kurvist väljumisel laiaks surumine, toetumisega ebaaus divebomb jne.
10-15sek - veidi rängem rikkumine, võistleja sõitis jõuliselt, ettevaatamatult vms.
20-30sek - karm viga, unustas üldse pidurdada, korraldas stardis massiavarii ettevaatamatuse/hulljulgusega jms
DQ - sõitja korraldas meelega intsidendi või sõitis korduvalt väga ebaspordimehelikul moel (sisuliselt dangerous driving)

Variant 2: Kohapõhised karistused:
Võimalikud lahendid:
Võistlusolukord - kohtunikud ei näe vajadust kedagi karistada.
+1 koht - väiksem intsident, näiteks konkurendi kurvist väljumisel laiaks surumine, toetumisega ebaaus divebomb jne.
+3-5 kohta - veidi rängem rikkumine, võistleja sõitis jõuliselt, ettevaatamatult vms.
+6-viimane koht - karm viga, unustas üldse pidurdada, korraldas stardis massiavarii ettevaatamatuse/hulljulgusega jms
DQ - sõitja korraldas meelega intsidendi või sõitis korduvalt väga ebaspordimehelikul moel (sisuliselt dangerous driving)


Hoiatuste võimalus siis ka alles jätta, see ununes.
If everything seems under control, you’re not going fast enough
Kasutaja avatar
puistumees
Sangar
Sangar
 
Postitusi: 1328
Liitunud: 27 Veebr 2015, 16:31
Asukoht: PärnuLitsents: S

 FOR_ninko

Re: GTPlanet - Võrgupõhise võidusõidu reeglid (Sekundaarsed)

PostitusPostitas P2nkz » 25 Apr 2024, 13:01

Ülalolev on hea alustala millegi uue loomiseks või olemasoleva muutmiseks.

Panen peast veel mõned vanemad ideed, mis on läbi käinud:

* Järgneval etapil boksist läbisõit
* Stardirivis positsioonide kaotamine (kvalitulemuste põhjal + kukutada paharet tahapoole)
* Mõelda mingisugused koefid välja ajakaristustele olenevalt siis kas raja pikkusest, ringi ajast, intsidendi tõsidusest (see ilmselgelt nõuab kõrgemat mõttetegevust)

EDIT:

Veel kreisim idee on siis nö litsentsipunkte rakendada. Kes teeb pahandust saab kuskile tabelisse punkti või mitu kirja. Vastavalt punktitabeli olukorrale rakendub ka karistusmäär äkki?
P2nkz
Insener
Insener
 
Postitusi: 487
Liitunud: 09 Sept 2020, 8:25
 P2nkz

Proovisin ühendada Puistu ja Pänksi ideid

PostitusPostitas StenNansten » 25 Apr 2024, 15:32

Panin hetkel need kaks pakkumist omavahel kokku. Peamiselt üritades hoida joont, et süsteem ei muutu liiga keeruliseks ja detaile pole liialt palju, mida sisse seedida. Muidugi oman "süüd", et natuke kohendasin Puistu ja Pänksi ideid, pidi väljavalitud punktide jaoks nende mõtteid kohendama.

7. Karistussüsteem ja määrad
Spoiler: näita
1.kategooria intsident
  Kergemate võistlusreeglite rikkumine või ohtliku käitumine rajal.
  Karistus: Hoiatus 3.etapiks

2.kategooria intsident
  Kontaktiga eelise saamine võistlusrajal
  Karistus: 1 sekund + muundajad lõpptulemusse / Alternatiiv: 1p üldedetabelist.

3.kategooria intsident
  Kontaktiga konkurendi rajalt välja või seinapuutesse lükkamine.
  Karistus: 3 sekundit + muundajad lõpptulemusse / Alternatiiv: 2p üldedetabelist.

4.kategooria intsident
  Karm sõiduviga, mille tagajärjel tekitas rajal avarii kahe või enama konkurendiga kontaktses osaluses.
  Karistus: 5 sekundit + muundajad lõpptulemusse / Alternatiiv: 3p üldedetabelist.

5.kategooria intsident
  Tähendab tahtlikku intsidenti rajal, mis on auto telemeetrialt ilmselge või enda tunnistatud tegevus võistlusjärgselt.
  Karistus: Rikkumisega võistlusetapi lõpptulemuse tühistamine + 4p üldedetabelist

7.1 Intsidenti kategooriate karistusmäärajate muundajad
7.1.0 > Rakendatakse baas karistusmäär, seejärel võistlusraja pikkus ja seejärel vajadusel vigastused.
7.1.1 > Võistlusraja pikkuse järgi:
  0-5,000m > 1x
  5,001-10,000km > 2x
  10,001-25,000km > 3x
  25,001+km > 4x
7.1.2 > Võistlusmasinate vigastused kannatajatel:
  Aerodünaamiline või vedrustuse komponendid > 2x
  Jõuülekande vigastus > 4x

7.2 Karistussüsteemi täpsustused
7.2.1 > Kõik kategooriad on rakendatavad ainult üks sündmus korraga. Mitut sündmust ühe kategooria alal ei liida!
7.2.2 > Üks olukord on ühest väärast teguviisist alguse saanud intsident või selle järgne ahelintsident.
7.2.3 > Üks olukord lõpeb ühele kannatajatest, kui auto seisab või rajavälisel alal auto on kannataja kontrolli all.
7.2.4 > Sõidust väljudes peale olukorda(sid), rakendub alternatiivne karistus.
7.2.5 > Eelnevalt ohtlikku olukorda loonud läägimine stabiilse ühendusega võistlusruumides.
7.2.6 > Kvalifikatsioonis ja eelsõitudes saadud karistused realiseeritakse põhisõidus.
7.2.7 > Ringile enne tagantsõitjaid karistusega jõudes, karistus realiseeritakse viimasest registreeritud vaheajavõtust stardi-finiši joonel.

Võistlussarja infos peab kirjutatud olema, kui kasutusel on "alternatiiv karistustik".


Näide siis ka,

võtame selle tulise 50 sekundit krambi karistust näitena, kui teha seda selle süsteemiga.
Kat.4, ilmselge karm sõiduviga 1.kurvis - 3 sekundit.
1.kordaja on ringraja pikkus, milleks on 3,629m Nürburgring Sprindil > 1x ehk jääb 3 sekundit.
2.kordaja on võistlusautode vigastused, neid oli 2 konkurenti > 2x ehk 6 sekundit karistust jääb lõpuks.

Mis võib-olla on ilmne, äkki baas numbrid võiks olla suuremad või kordajad ise. Mis pakun välja, et võiks muutuda või arutlusel olla.

Aga see, mis jätsin välja.

Lõpp positsiooni alusel karistamine - Ei tundu väga aus, kui nt sinu taga kaotab keegi minut (mis võib kestvuses täitsa juhtuda) ja siis saad karistada selle koha võrra ja rohkem. Karmim kui praegu võib see olla.

Stardirivis positsioonide kaotamine - Väga hea, kuni tulevad võistlussarjad, kus kvali eest saab punkte ja seetõttu on tagurpidi järjestus. Mis vahepeal oli väga suur enamus võistlussarju meil.

Litsentsipunktid - See ilmselt vajab rohkem lahti kirjutamist, et kuidas see näiteks töötama hakkaks. Aga see tundub olema midagi sellist, mis lühemate / väikse arvu etappidega võistlussarjade puhul efekti ei omaks.
StenNansten
Teadlane
Teadlane
 
Postitusi: 5934
Liitunud: 12 Jaan 2014, 15:38
 StenNansten

Re: Proovisin ühendada Puistu ja Pänksi ideid

PostitusPostitas Raghza » 25 Apr 2024, 15:54

StenNansten kirjutas:Litsentsipunktid - See ilmselt vajab rohkem lahti kirjutamist, et kuidas see näiteks töötama hakkaks. Aga see tundub olema midagi sellist, mis lühemate / väikse arvu etappidega võistlussarjade puhul efekti ei omaks.
Sellel mõttel tundub jumet, aga see karistuspunktide tabel ei peaks olema sarjapõhine, vaid püsiv.
Vb kuidagi nii, et iga karistus (v.a. hoiatus) annab 1 trahvipunkti sinna tabelisse ning iga järgnev saadud trahvipunkt kahekordistab trahvimäära, misiganes reeglistik sarjas kasutuses on.
Samuti nt. 10 etappi ilma karistuseta kustutab ühe trahvipunkti vms.
Kasutaja avatar
Raghza
Praktikant
Praktikant
 
Postitusi: 31
Liitunud: 28 Jaan 2012, 18:27
Asukoht: Tallinn
 Raghza615

Re: Proovisin ühendada Puistu ja Pänksi ideid

PostitusPostitas StenNansten » 25 Apr 2024, 16:10

Raghza kirjutas:
StenNansten kirjutas:Litsentsipunktid - See ilmselt vajab rohkem lahti kirjutamist, et kuidas see näiteks töötama hakkaks. Aga see tundub olema midagi sellist, mis lühemate / väikse arvu etappidega võistlussarjade puhul efekti ei omaks.
Sellel mõttel tundub jumet, aga see karistuspunktide tabel ei peaks olema sarjapõhine, vaid püsiv.
Vb kuidagi nii, et iga karistus (v.a. hoiatus) annab 1 trahvipunkti sinna tabelisse ning iga järgnev saadud trahvipunkt kahekordistab trahvimäära, misiganes reeglistik sarjas kasutuses on.
Samuti nt. 10 etappi ilma karistuseta kustutab ühe trahvipunkti vms.

Kas kalendriaasta põhjal või siis jah, võistleja osaletud etappide põhjal - kui sõidab mingi 10 etappi probleemideta, punkt maha.
Aga selleganii, et keegi peab pidevalt asjal järge peal hoidma ka.

Litsentsipunktid saaks ühte panna Top3 tabeliga foorumi esilehel, kus see ka kergelt leitav ja kättesaadav.
StenNansten
Teadlane
Teadlane
 
Postitusi: 5934
Liitunud: 12 Jaan 2014, 15:38
 StenNansten

Re: GTPlanet - Võrgupõhise võidusõidu reeglid (Sekundaarsed)

PostitusPostitas Jyri_Ratas » 25 Apr 2024, 19:52

P2nkz kirjutas:Ülalolev on hea alustala millegi uue loomiseks või olemasoleva muutmiseks.

Panen peast veel mõned vanemad ideed, mis on läbi käinud:

* Järgneval etapil boksist läbisõit
* Stardirivis positsioonide kaotamine (kvalitulemuste põhjal + kukutada paharet tahapoole)
* Mõelda mingisugused koefid välja ajakaristustele olenevalt siis kas raja pikkusest, ringi ajast, intsidendi tõsidusest (see ilmselgelt nõuab kõrgemat mõttetegevust)

a ja siin P2nksi ideel on jumet.
Siin ei olegi vaja olemasoleva asemele mingi uue loomist. Hetkel on megahea kohtunikul/korraldajal olemasoleva reeglistikus näpuga järge ajada.
A võibolla on sammud rängema karistuse poole liiga suured.

Omalt poolt P2nzi mõtet edasi arendades pakun välja ränga karistuse välja teeninud sõitjale väiksemat ajakaristust, kuid kombinatsiooni ajakaristuse, järgmisel etapil boksist läbisõidu või kvali bänniga.
Näide:

Puistu vs. Rajareits

Karistus:
4.kategooria intsident
Konkurendi rajalt välja või seina lükkamine koos võistlusmasina lõhkumisega. Üldaega lisandub [color=#BF0000]+40
sekundit[
/color]

Alternatiiviks karistus:
jõulise möödumise eest +10sekki
Rajapiirdesse lükkamine+auto lõhkumine - kvali bän + boksist läbisõit.
Kasutaja avatar
Jyri_Ratas
Insener
Insener
 
Postitusi: 451
Liitunud: 08 Nov 2020, 17:58

Re: GTPlanet - Võrgupõhise võidusõidu reeglid (Sekundaarsed)

PostitusPostitas StenNansten » 26 Apr 2024, 10:54

Jyri_Ratas kirjutas:
P2nkz kirjutas:Ülalolev on hea alustala millegi uue loomiseks või olemasoleva muutmiseks.

Panen peast veel mõned vanemad ideed, mis on läbi käinud:

* Järgneval etapil boksist läbisõit
* Stardirivis positsioonide kaotamine (kvalitulemuste põhjal + kukutada paharet tahapoole)
* Mõelda mingisugused koefid välja ajakaristustele olenevalt siis kas raja pikkusest, ringi ajast, intsidendi tõsidusest (see ilmselgelt nõuab kõrgemat mõttetegevust)

a ja siin P2nksi ideel on jumet.
Siin ei olegi vaja olemasoleva asemele mingi uue loomist. Hetkel on megahea kohtunikul/korraldajal olemasoleva reeglistikus näpuga järge ajada.
A võibolla on sammud rängema karistuse poole liiga suured.

Omalt poolt P2nzi mõtet edasi arendades pakun välja ränga karistuse välja teeninud sõitjale väiksemat ajakaristust, kuid kombinatsiooni ajakaristuse, järgmisel etapil boksist läbisõidu või kvali bänniga.
Näide:

Puistu vs. Rajareits

Karistus:
4.kategooria intsident
Konkurendi rajalt välja või seina lükkamine koos võistlusmasina lõhkumisega. Üldaega lisandub [color=#BF0000]+40
sekundit[
/color]

Alternatiiviks karistus:
jõulise möödumise eest +10sekki
Rajapiirdesse lükkamine+auto lõhkumine - kvali bän + boksist läbisõit.

Boksi läbisõidu karistus on midagi sellist, mis saab olema oma tõsiduselt väga järgmisest rajast olenev. Kadu võib olla kas 10-30 sekundit.
StenNansten
Teadlane
Teadlane
 
Postitusi: 5934
Liitunud: 12 Jaan 2014, 15:38
 StenNansten

Re: GTPlanet - Võrgupõhise võidusõidu reeglid (Sekundaarsed)

PostitusPostitas Jyri_Ratas » 26 Apr 2024, 11:06

Midaig võib juhuse kanda ka jätta. Teeb asja dünaamilisemaks. Enne lemansi tõesti ei tahaks sellist karistust välja teenida.
Karistuse osaline kandmine järgmise etapi ajal on iseenesest huvitav.
Kasutaja avatar
Jyri_Ratas
Insener
Insener
 
Postitusi: 451
Liitunud: 08 Nov 2020, 17:58

Re: GTPlanet - Võrgupõhise võidusõidu reeglid (Sekundaarsed)

PostitusPostitas StenNansten » 29 Apr 2024, 14:41

Litsentsipunktide teemal mõtlesin nii, et äkki koos karistusega paneks ka hoiatuse järgnevateks etappideks lihtsalt alla.
Seni hoiatus tähendab seda, et iga hoiatusperioodil saadud karistus on topelt. Äkki on parem moodus distsiplineerimiseks ja korraldajale/tabeli haldajale mugavam.
StenNansten
Teadlane
Teadlane
 
Postitusi: 5934
Liitunud: 12 Jaan 2014, 15:38
 StenNansten

Järgmine

Mine Info / Uudised / ReeglidKes on foorumil

Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 1 külaline


GRAN TURISMO - The Real Driving Simulator
GAMEZONE