GTPlanet - Võrgupõhise võidusõidu reeglid (Sekundaarsed)

GT Planet'i ametlikud uudised ja teadaanded

GTPlanet - Võrgupõhise võidusõidu reeglid (Sekundaarsed)

PostitusPostitas StenNansten » 07 Okt 2022, 1:30

Sekundaarne reeglistik originaal reeglistiku kõrvale, kaasajastatum versioon ja mida võistluste korralduses kasutada saab, kel korraldajatest on seda soovi.

Lühidalt
  1. Ringraja sõit on kontaktivaba, vältida kokkupõrkeid ja -puuteid kuidas võimalik.
  2. Puudumisest võistlusetapil soovitatav anda korraldajale teada.
  3. Püsida valgete joonte taga/äärekivide peal vähemalt 2.rattaga.
  4. Kollaste lippude alas mitte mööda sõita.
  5. Boksi sisenedes või väljudes mitte ületada ringraja poolset pidevat joont.
  6. Karistusaegade mahakandmiseks tõmba raja serva ja ära tee äkilisi liigutusi.
  7. Võistlusrajalt välja sõites ja sellele naastes, veendu, et ei sõida kellelegi ootamatult ette.
  8. 1.ringil toimunud intsidendid vaatab võistlussarja kohtunik automaatselt.
  9. Toimunud intsidentidest teavita võistlussarja kohtunikku, et see ülevaatamisele läheks.

0. Teadmiseks ja märkmed reeglistiku tarvis
Spoiler: näita
0.0 Võistlus intsidente vaatavad üle selleks korraldaja poolt määratud kohtunikud

0.1 Tegemist on universaalselt kasutatava reeglistikuga. Põhiinformatsiooniks võistlussarjade jaoks loe võistlussarja üldinfot ja seal võib korraldaja luua erandeid selles reeglistikus kirjutatule

0.1.0 Võistlusinfos peab olema leitav:
  0.1.0.1 Võistlusmasin(ad) ja selle regulatsioonid
  0.1.0.2 Võistluskalender ja võistluspäeva toimumise kava
  0.1.0.3 Registreerimise ja kaebuse esitamise vorming
  0.1.0.4 Võistlushooaja üldarvetus süsteem ja tabel
  0.1.0.5 Link võrgupõhiste sõitude reeglistikku, kasutuses mängusisesed karistused ja kaebuste periood

0.2 PSN = PlayStation Network, PlayStationi sisese võrgustiku nimi

0.3 Auhinnafondi vastutamisega tegelevad seal selgelt väljatoodud nimed. Korraldaja ei oma täisvastutust auhindade kättesaamise eest, kui selleks on mingid kolmandad isikud

0.4 Reeglistiku koostas Sten-Erik Lehtmets (PSN: StenNansten)
  0.4.0 Reeglistiku koostajal(tel) ja kohtunikel on õigus läbi viia vajalikke muutusi igal hetkel mil selleks vajadust
  0.4.1 Reeglistiku muutused hooaja siseselt peavad tulema etteteatamisega käimasoleva võistluste osalejatele

1. Üldreeglid
Spoiler: näita
1.0 Võistleja
  1.0.0 Võistelda rajal ausalt ja õiglaselt
  1.0.1 Sõitma mööda rada korrektsel ettenähtud kombel
  1.0.1.1. Seina mööda sõitmine rohkem kui poole kurvi ulatuses määratakse ebakorrektseks
  1.0.2 Hoida viisakust ja austust kaasvõistlejatega võistlusetapi ajal kui ka võistlus välisel ajal
  1.0.3 Intsidentidest teavitama, kui mõlemad osapooled olukorras leppida ei oska
  1.0.4 Mitte kasutada pettekoode, programmivigasid või muid kuritahtlikke meetodeid omakasu nimel
  1.0.5 Olla teadlik sellest, et osalemine on vabatahtlik ja sõitma iseenda eest isiklikult. PSN nime vahetusel sellest teavitama korraldajat

1.1 Kohtunik ja Korraldaja
  1.1.0 Kohtunik saab määrata karistust võistlejatele, kes rikuvad all pool sätestatud regulatsioone
  1.1.1 Täiendada reeglistikku hooaja siseselt kui selleks on vajadust
  1.1.2 Luua ise kaebus olukorra üle, mis on osavõistluse 1.ringil või 5.kategooria või rängem rikkumine
  1.1.3 Olukordade hindamine peab olema täiesti erapooletu! Kohtunik, kes ise oli intsidendis või tema tiimikaaslane, ei osale olukorra juurdluses
  1.1.4 Kindlustama võistlustulemuste õigsust ja erapooletust

1.2 Võistlussõidu katkestamine
  1.2.0 Peab olema läbitud 75% võistlusmaast, et kvalifitseeruda etapipunktidele kui katkestasid võistlussõidu.
  1.2.1 Katkestades, antakse lõpupositsioon rajal läbitud distantsi põhjal
  1.2.2 Kui kogu võistlussõit pooleli jääb (näiteks korraldaja internet katkeb), lähevad kirja viimase lõpetatud ringi tulemused kui need on kättesaadavad. Mitte-õigeaegselt lõppenud (50% võistlusmaast vähemalt) võistluse punktid on poole väiksema väärtusega.

1.3 Võistlusjärgse kaebuse esitamine ja loomine
  1.3.0 Kaebuste periood ja vorming on kirjutatud võistlussarja peainfosse
  1.3.1 Kaebust võivad esitada ainult intsidendis osalenud osapooled (sõitjad omavahel või tiimid)
  1.3.2 Kaebust vormistades kindlasti eraldada see ülejäänud tekstist postituses
  1.3.3 Kaebuse saanud konkurent ei tohi alavääristada kaebajat. Selline käitumine võib suurendada karistus määra
  1.3.4 Hääletuse tulemusena on hetkel kaebuste esitamine võimalik vaid avalikus vormis võistlusetapi teemas

2. Võistlussarjas osalemine
Spoiler: näita
2.0 Võistlejad peavad
  2.0.0 Olema teadlikud võistlussarja ja järgmise etapi info detailidest
  2.0.1 Anda korraldajale registreerides nõutav korrektne informatsioon
  2.0.2 Tutvuma selles reeglistikus sätestatud regulatsioonidega ja nõustuvad registreerides kõige kirjutatuga siin
  2.0.3 Tutvuma võistlussarja spetsiifiliste regulatsioonidega ja täitma neid terve võistlushooaeg
  2.0.4 Informeerima korraldajat oma puudumisest, kui mingil põhjusel tulla ei saa
  2.0.5 Kasutama korrektselt määratud/valitud võistlusautot või seadistust võistlusrajal/etapil.

2.1 Kohtunik ja/või Korraldaja võib
  2.1.0 Mitte arvestada osalejaga, kes on 3 või rohkem korda teavitamata puudunud

2.2 Võistlusauto disaini reeglid
  2.2.0 Autodel ei tohi kuvada inimkeha alastust ega otseselt rahvusvaheliselt keelatud/taunitud või kedagi potentsiaalselt solvavat kujutist (kujutisi)

2.3 Võistlejast ja korraldajast olenematud programmivead
  2.3.0 Lõpptulemustes läheb koht osapoolte vahel jagamisele kui lõpptulemused erinevad võistlusrajal nähtust
  2.3.1 Kui on tõestust jagada, et võistlussõit oli kompromiseeritud programmivea tõttu, esitada see korraldajale
  2.3.1.0 Programmi kokkujooksmine ja interneti/elektri kadumine on välistatud

3. Start, Boks ja Ringiga saamine
Spoiler: näita
3.0 Võistlusetapi start
  3.0.0 Võistlusetappide starditüüp on märgitud võistlussarja peainfos
  3.0.1 Olla tavalisest ettevaatlikum ja kannatlikum! Üritage anda kaasvõistlejatele ruumi kus võimalik
  3.0.2 Soovitavalt hoida ühte trajektoori kuni esimese kurvini kui te pole kindel, kui palju ruumi kõrval on
  3.0.3 Üritada hoida võimalikult normaalset võistlus kiirust, mitte olla liiga aeglane või agressiivne
  3.0.4 Esimeses kurvis eesmärk peab olema võistlejatel läbida see tõsiste puudeteta

3.1 Boksipeatus
  3.1.0 Boksi sissesõidu teele ja sealt välja tulles üle pideva valge joone
  3.1.1 Boksi sisenedes või sealt väljudes ei tohi järsku ettearvamatuid manöövreid teha
  3.1.2 Ei tohi lükata kaasvõistlejat boksiteele, kui sõidetake boksi sissesõiduni kõrvuti
  3.1.3 Igas situatsioonis on rajal olevatel võistlejatel eesõigus
  3.1.4 Boksi sisenev või väljuv võistleja peab vähendama kiirust eelmainitu vältimiseks

3.2 Võistlusrajal ringiga saamine
  3.2.0 Kiirematelt võistlejatelt ringiga saamise eest hoiatab rajal ette sinised lipud
  3.2.1 Kiirema võistleja mööda laskmine peab talle mööduma minimaalse ajakaotusega ja turvaliselt
  3.2.2 Möödalaskmine järgmisel sirgel on kohustuslik kui kiirem võistleja on vähem kui auto pikkuse kaugusel
  3.2.3 Ringiga saaval võistlejal on õigus oodata kurvide sektsiooni lõpuni

4. Võistlusraja situatsioonid
Spoiler: näita
4.0 Võistlejad omavahel
  4.0.0 Saada ruumi võistlusrajal konkurendi kõrval kui konkurendiga esi- ja tagarattad kohakuti.
  4.0.0.1 Kurvis õigust defineeriv koht on kurvi keskpunkt ehk apex.
  4.0.1 Vältida igasugu kokkupuuteid ja kokkupõrkeid, mis konkurendi auto juhitavust võivad mõjutada.
  4.0.2 Võistlusrajalt välja lükata või puksida konkurenti on keelatud.
  4.0.3 Ei tohi kasutada konkurenti kurvis piduri- ega pööramisabina.
  4.0.4 Lahtise pinnasega radadel küljed koos sõita kuni see ei suuna konkurenti seina või anna muud eelist.

4.1 Kaitsev võistleja
  4.1.0 Sõita oma kiirusega sirgel ja valida kurvi sisenemise nurka.
  4.1.1 Muuta oma trajektoori koha kaitsmiseks sirge jooksul kuni kurvini ainult ühe korra kui konkurent on vähem kui auto pikkuse maas.
  4.1.2 Ei tohi sooritada reaktsioone testivaid manöövreid nagu varajane pidurdamine.

4.2 Ründav võistleja
  4.2.0 Tohib tekitada kokkupuudet konkurendile tagant hoogu lükates sirgemal raja lõigul.
  4.2.1 Tohib hiliseks jäänud pidurduse korral auto suunata rajavälisele alale, vältimaks rängemaid tagajärgi.

4.3 Grupis sõit
  4.3.0 Ei tohi liikuda võistlusrajal ettearvamatult, luues kokkupuudete või -põrgete ohtu.

4.4 Karistusaja maha kandmine
  4.4.0 Liikuda raja serva poole enne mahakandmise algust, ideaalis võidusõidu trajektoorilt eemale.

5. Vahejuhtumi järgsed olukorrad ja Restart
Spoiler: näita
5.0 Käitumine väljapool võistlusrada ja võistlusrajale naasemine
  5.0.0 Veenduma oma manöövri turvalisuses, kasutada võimalusel kõiki abivahendeid (nt Radar ja Rajakaardid)
  5.0.1 Parimal võimalusel naaseda võistlusrajale rajaga paralleelselt, aeglaselt, jälgides ka rajal toimuvat
  5.0.2 Kui tagurdamine on vältimatu rajale naasmiseks, ärge alustage seda enne kui võistlusrada on vaba
  5.0.3 Ebaturvaline rajale naasemine on karistatav ja rajal liiklenud võistleja suunas eelistav
  5.0.4 Võistlusraja väliseid alasid võib kasutada intsidentide vältimiseks kaasvõistlejatega
  5.0.5 Võistlusraja ääres ei tohi parkida, see tekitab kollaseid lippe rajal ning koos sellega möödasõidu keelu

5.1 Läbipaistvad/-sõidetavad võistlejad
  5.1.0 Võistlusmasinad, mis ei ole püsivalt normaal ehk tahkes olekus võistlusrajal liigeldes
  5.1.1 Läbipaistva/-sõidetavana ei tohi naasta kohavõitlusesse tagasi enne kui olete tagasi normaalolekus
  5.1.2 Normaalolekus võistlejad ei tohi üritada sõita läbi läbipaistvast/ -sõidetavast võistlejast
  5.1.3 Igasuguse vahejuhtumi teemal sellega seoses rakendatakse 4.punktis sätitud reegleid

5.2 Võistluse enneaegne lõpetamine või restartimine
  5.2.0 Järgnevate 5.2.1 kuni 5.2.3 punktide baasil, on korraldajal õigus teha võistlussõidule restart
  5.2.1 Kui juhtub stardijärgne massiavarii, kus selgelt pooled või rohkem võistlejaid osales
  5.2.2 Kui võistlusruumiga on tehnilised probleemid
  5.2.3 Kui stardijärgselt esinevad tehnilised probleemid ja see on lahendatav vähemalt 3 minuti sees võistlejal(tel)
  5.2.4 Restardi tegemist ei julgusta see kui lahkutakse rajalt oma otsuse tõttu ilma kohtuniku otsust ootamata
  5.2.5 Stardijärgne on sõidu esimesed 3 minutit

6. Intsidentide mööndused ja Hoiatused
Spoiler: näita
6.0 Mööndused intsidentides ja nende hindamises kohtunike poolt
  6.0.0 Positsiooni tagasi andes
  6.0.1 Katkise autoga boksi kulgedes aga ohvrite taga sisendes boksi
  6.0.2 Karistuse vähendatakse poole võrra, täites vähemalt ühte eelmainitud punktidest

6.1 Hoiatuse, selle välja jagamine ja kandmine
  6.1.0 Hoiatuse välja jagamine on korraldaja oma poolt välja antav, juhul, kui võistleja on silma paistnud ohtliku käitumisega pidevalt
  6.1.1 Üks hoiatus kestab 3 järgnevat etappi
  6.1.2 Võistlusjärgne ajaline karistus hoiatusega duubeldatakse (Näiteks 20s = 40s)
  6.1.3 Kui antav karistus pole mõju avaldav, nagu olukorra põhjustaja lõpetab sõidu viimasel kohal

6.2 Hoiatust väärivate olukordade näiteid
  6.2.0 Pidurdusmaal pidev tagant otsasõit konkurentidele
  6.2.1 Ohtliku olukorra tekitamine, mis suure juhuse moel teoks ei saanud
  6.2.2 Lollitamine rajal, nagu teistele vastu sõitmine ja kokkupõrkega ähvardamine

7. Karistussüsteem ja määrad
Spoiler: näita
Võistlussarja infos peab kirjutatud olema kui kasutusel on "alternatiiv karistustik".

1.kategooria intsident
  Turvalise ja ausa võidusõidu etiketi eiramine.
  Karistus: 10 sekundit ajalisa lõpptulemusse / Alternatiiv: 2p üldedetabelist.

2.kategooria intsident
  Konkurendi rajalt välja või seina puutesse lükkamine aga masinad jäävad terveks.
  Karistus: 20 sekundit ajalisa lõpptulemusse / Alternatiiv: 4p üldedetabelist.

3.kategooria intsident
  Konkurendi võistlusmasina lõhkumine aga rajal püsides.
  Karistus: 30 sekundit ajalisa lõpptulemusse / Alternatiiv: 6p üldedetabelist.

4.kategooria intsident
  Konkurendi rajalt välja või seina lükkamine koos võistlusmasina lõhkumisega.
  Karistus: 40 sekundit ajalisa lõpptulemusse / Alternatiiv: 8p üldedetabelist.

5.kategooria intsident
  Tähendab vähemalt 2.konkurendi võistlusmasina ära lõhkumist.
  Karistus: 50 sekundit ajalisa lõpptulemusse + järgmine etapp viimaselt kohalt start / Alternatiiv: 10p üldedetabelist.

6.kategooria intsident
  Tähendab vähemalt 3. või rohkemate konkurentide võistlusmasina ära lõhkumist.
  Karistus: 60 sekundit ajalisa lõpptulemusse + järgmine etapp viimaselt kohalt start / Alternatiiv: 12p üldedetabelist.

7.kategooria intsident
  Tähendab tahtlikku intsidenti rajal, mis on auto telemeetrialt ilmselge või enda tunnistatud tegevus võistlusjärgselt.
  Karistus: Üldtabeli viimase 3 võistlusetapi punktitulemuse tühistamine.

NB! Intsidendi põhjustaja viimasele kohale jäämisel, 1-2.kategooria tähendab hoiatust 3 etapiks, 3+ kategooria viimaselt kohalt starti järgmine etapp

Karistussüsteemi täpsustused
Üks intsident on ühest väärast teguviisist alguse saanud sündmus või selle ahel

Sõidust väljudes peale intsidenti või intsidente, rakendub alternatiivne karistus.

Kvalifikatsioonis ja eelsõitudes saadud karistused realiseeritakse põhisõidus.

Ringile enne tagantsõitjaid karistusega jõudes, karistus realiseeritakse viimasest registreeritud vaheajavõtust stardi-finiši joonel


Reeglistiku koostas PSN: StenNansten
Reeglistiku versioon 8.2 (Võistlurraja õigused mõlemale sõitjale ja võistlussõidu restardi tingimused)

Reeglistik koostatud arvestades Gran Turismo 7 versioon 1.39 võimalusi
StenNansten
Teadlane
Teadlane
 
Postitusi: 5653
Liitunud: 12 Jaan 2014, 15:38
 StenNansten

Re: GTPlanet - Võrgupõhise võidusõidu reeglid (Sekundaarsed)

PostitusPostitas Nikson » 04 Nov 2022, 19:56

1.kategooria intsident

Turvalise ja ausa võidusõidu etiketi eiramine.


Mida see täpsemalt nagu tähendab siis?

Äkki on mul sarjas vaja, siis tean arvestada, kus saab kasutada.
Pilt
Nikson
Teadlane
Teadlane
 
Postitusi: 5047
Liitunud: 25 Jaan 2012, 21:08
Asukoht: Valga/VantaaLitsents: S

 Nikson

Re: GTPlanet - Võrgupõhise võidusõidu reeglid (Sekundaarsed)

PostitusPostitas StenNansten » 05 Nov 2022, 14:18

Nikson kirjutas:
1.kategooria intsident

Turvalise ja ausa võidusõidu etiketi eiramine.


Mida see täpsemalt nagu tähendab siis?

Äkki on mul sarjas vaja, siis tean arvestada, kus saab kasutada.

Selline nipet-näpet rikkumised, mis pole võitluse käigus tekkinud, nagu ebavajalike lippude/ohutsooni tekitamine rajal ja tagurpidi sõitmine ohtlikult kuskil jne.
StenNansten
Teadlane
Teadlane
 
Postitusi: 5653
Liitunud: 12 Jaan 2014, 15:38
 StenNansten

Reeglistiku kandidaat väljalase 8.0 (v2)

PostitusPostitas StenNansten » 01 Mär 2023, 13:42

See siin on siis kandidaat reeglistiku/karistustiku muutusele, proovinud lisada/muuta kõik hiljuti märgatud puudused ja probleemid. Peamiselt RalliGT järgmise hooaja paremaks kohtunikutööks.

Tehtud muudatus: Kirjapandu toetab muid süsteeme ka kui punktipõhiseid.
0. Teadmiseks ja märkmed reeglistiku tarvis
0.1.0 Võistlusinfos peab olema leitav:
  0.1.0.4 Võistlushooaja üldarvetus süsteem ja tabel

Eelmine versioon:
Spoiler: näita
0. Teadmiseks ja märkmed reeglistiku tarvis
0.1.0 Võistlusinfos peab olema leitav:
  0.1.0.4 Punktitabel ja punktisüsteem


Tehtud muudatus: Kahe kategooria ühendamine ja parem kooskõlastatus + lahtise pinnase täiendus. Kurvi õiguste ümber defineerimine ja kooskõlastamine päriselus kehtivate reeglitega.

4. Võistlusraja situatsioonid
4.0 Võistlejad omavahel
  4.0.0 Vältida igasugu kokkupuuteid ja kokkupõrkeid, mis konkurendi auto juhitavust võivad mõjutada.
  4.0.1 Võistlusrajalt välja lükata või puksida konkurenti on keelatud.
  4.0.2 Lahtise pinnasega radadel küljed koos sõita kuni see ei suuna konkurenti seina või anna muud eelist.

4.1 Eesolev võistleja
  4.1.0 Sõita oma kiirusega sirgel ja valida kurvi sisenemise nurka.
  4.1.1 Muuta oma trajektoori koha kaitsmiseks sirge jooksul kuni kurvini ainult ühe korra kui konkurent on vähem kui auto pikkuse maas.
  4.1.2 Ei tohi sooritada jälitavale sõitjale reaktsioone testivaid manöövreid nagu varajane pidurdamine.

4.2 Jälitav võistleja
  4.2.0 Saada ruumi võistlusrajal konkurendi kõrval kui konkurendiga esi- ja tagarattad kohakuti.
  4.2.1.1 Kurvis õigust defineeriv koht on kurvi keskpunkt ehk apex.
  4.2.2 Ei tohi kasutada ees olevat konkurenti kurvis piduri- ega pööramisabina.
  4.2.3 Tekitada kokkupuudet eesolevale konkurendile tagant hoogu lükates sirgemal raja lõigul.
  4.2.4 Jälitav võistleja tohib hiliseks jäänud pidurduse korral auto suunata rajavälisele alale, vältimaks rängemaid tagajärgi.

4.3 Grupis sõit
  4.3.0 Ei tohi liikuda võistlusrajal ettearvamatult, luues kokkupuudete või -põrgete ohtu.

4.4 Karistusaja maha kandmine
  4.4.0 Liikuda raja serva poole enne mahakandmise algust, ideaalis võidusõidu trajektoorilt eemale.

Eelmine versioon:
Spoiler: näita
4. Kokkupuuted ja -põrked
4.0 Võistlejatel on lubatud
  4.0.0 Tekitada kokkupuudet eesolevale konkurendile tagant hoogu lükates sirgemal raja lõigul
  4.0.1 Lahtise pinnasega radadel kergemal moel küljed kokku panna, et see ei muuda konkurendi trajektoori

4.1 Võistlejatel on keelatud
  4.1.0 Tekitada kokkupõrget mis põhjustavad konkurendi juhitavuse kaotamist
  4.1.1 Teisi võistlusmasinaid lükata või võistlusrajalt välja puksida
  4.1.2 Teistele võistlusmasinatele toetuda eelise saamiseks võistlusrajal
  4.1.3 Liikuda võistlusrajal ettearvamatult grupis sõites, luues kokkupuudete või -põrgete ohtu

4.2 Eesolevale võistlusmasinale sissesõitmine
  4.2.0 Jälitav võistleja ei tohi eesolevale võistlejale sisse sõita
  4.2.1 Jälitav võistleja tohib hiliseks jäänud pidurduse korral auto suunata rajavälisele alale, vältimaks rängemaid tagajärgi
  4.2.2 Eessõitev võistleja ei tohi sooritada jälitavale sõitjale reaktsioone testivaid manöövreid nagu varajane pidurdamine

5. Võistlejate õigused võistlusrajal
5.0 Eesõigus on võistlejal
  5.0.0 Kellele kuulub kurvi sisekülg sellele lähenedes ja terve kurvi läbimise aja
  5.0.1 Kurvi sisekülje õigus kehtib momendist, kui auto esiots on vähemalt kohakuti konkurendi juhikohaga

5.1 Eesoleval võistlejal on õigus
  5.1.0 Valida oma kiirus sirgel ja kurvis läbimise nurka, mida jälitav sõitja peab austama
  5.1.1 Muuta oma trajektoori koha kaitsmiseks sirgel ainult ühe korra kui konkurent on vähem kui auto pikkuse maas
  5.1.2 Naasta ideaaltrajektoorile tagasi enne kurvi sirge lõpus aga vastutusega, et jälitav sõitja teile tagant sisse ei sõida selle tõttu
5.2 Jälitaval võistlejal on õigus
  5.2.0 Saada ruumi võistlusrajal nii sise- kui väliskurvi, kui ollakse piisaval määral kõrvuti kuni olukorra lõpuni


Tehtud muudatus: Lisatud alternatiivne karistustik, mida saab kasutada võistlusliigades, kus ajakaristuste tegemine etapitulemustes pole võimalik. 8.kategooria karistus uue süsteemiga. Vähendatud teksti.
7. Karistussüsteem ja määrad
1.kategooria intsident
  Turvalise ja ausa võidusõidu etiketi eiramine.
  Karistus: 10 sekundit ajalisa lõpptulemusse / Alternatiiv: 2p üldedetabelist.

2.kategooria intsident
  Tähendab eelise saamine jõulisel teel konkurendi rajalt välja või seina puutesse lükates aga masinad jäävad terveks.
  Karistus: 20 sekundit ajalisa lõpptulemusse / Alternatiiv: 4p üldedetabelist.

3.kategooria intsident
  Tähendab eelise saamine jõulisel teel konkurendi võistlusmasinat lõhkudes aga rajal püsides.
  Karistus: 30 sekundit ajalisa lõpptulemusse / Alternatiiv: 6p üldedetabelist.

4.kategooria intsident
  Tähendab eelise saamine jõulisel teel konkurendi rajalt välja või seina lükates koos võistlusmasina lõhkumisega.
  Karistus: 40 sekundit ajalisa lõpptulemusse / Alternatiiv: 8p üldedetabelist.

5.kategooria intsident
  Tähendab vähemalt 2.konkurendi võistlusmasina ära lõhkumist.
  Karistus: 50 sekundit ajalisa lõpptulemusse + järgmine etapp viimaselt kohalt start / Alternatiiv: 10p üldedetabelist.

6.kategooria intsident
  Tähendab vähemalt 3. või rohkemate konkurentide võistlusmasina ära lõhkumist.
  Karistus: 60 sekundit ajalisa lõpptulemusse + järgmine etapp viimaselt kohalt start / Alternatiiv: 12p üldedetabelist.

7.kategooria intsident
  Tähendab tahtlikku intsidenti rajal, mis on auto telemeetrialt ilmselge või enda tunnistatud tegevus võistlusjärgselt.
  Karistus: Üldtabeli viimase 3 võistlusetapi punktitulemuse tühistamine.

NB! Intsidendi põhjustaja viimasele kohale jäämisel, 1-2.kategooria tähendab hoiatust 3 etapiks, 3+ kategooria viimaselt kohalt starti järgmine etapp

Karistussüsteemi täpsustused
Üks intsident on ühest väärast teguviisist alguse saanud sündmus või selle ahel

Sõidust väljudes peale intsidenti või intsidente, rakendub alternatiivne karistus.

Kvalifikatsioonis ja eelsõitudes saadud karistused realiseeritakse põhisõidus.

Ringile enne tagantsõitjaid karistusega jõudes, karistus realiseeritakse viimasest registreeritud vaheajavõtust stardi-finiši joonel

Eelmine versioon:
8. Karistussüsteem ja määrad
Spoiler: näita
1.kategooria intsident
  Turvalise ja ausa võidusõidu etiketi eiramine.
  Karistus: 10 sekundit ajalisa lõpptulemusse

2.kategooria intsident
  Tähendab eelise saamine jõulisel teel konkurendi rajalt välja või seina puutesse lükates aga masinad jäävad terveks.
  Karistus: 20 sekundit ajalisa lõpptulemusse

3.kategooria intsident
  Tähendab eelise saamine jõulisel teel konkurendi võistlusmasinat lõhkudes aga rajal püsides.
  Karistus: 30 sekundit ajalisa lõpptulemusse

4.kategooria intsident
  Tähendab eelise saamine jõulisel teel konkurendi rajalt välja või seina lükates koos võistlusmasina lõhkumisega.
  Karistus: 40 sekundit ajalisa lõpptulemusse

5.kategooria intsident
  Tähendab vähemalt 2.konkurendi võistlusmasina ära lõhkumist.
  Karistus: 50 sekundit ajalisa lõpptulemusse + järgmine etapp viimaselt kohalt start

6.kategooria intsident
  Tähendab vähemalt 3. või rohkemate konkurentide võistlusmasina ära lõhkumist.
  Karistus: 60 sekundit ajalisa lõpptulemusse + järgmine etapp viimaselt kohalt start

7.kategooria intsident
  Tähendab tahtlikku intsidenti rajal, mis on auto telemeetrialt ilmselge või enda tunnistatud tegevus võistlusjärgselt.
  Karistus: 3.järgmisel osavõistlusel kvalifikatsiooni keeld või viimaselt kohalt startimine*

*Tagurpidi järjestuse puhul karistuse kandja peab tegema 1.ringi järgse boksist läbisõidu või 10 sekundit autol laskma seista boksialas, enne kui rehvid uued valid, kui vaja teenindust ka.

NB! Intsidendi põhjustaja viimasele kohale jäämisel, 1-2.kategooria tähendab hoiatust 3 etapiks, 3+ kategooria viimaselt kohalt starti järgmine etapp

Karistussüsteemi täpsustused
Üks intsident on ühest väärast teguviisist alguse saanud sündmus või selle ahel

Sõidust väljudes peale intsidenti või intsidente, saab nendes süüdi olemise puhul ajaline karistusmäär 2x ja kandub järgmise etapi tulemusse, kus finišeerib

Ringile enne tagantsõitjaid karistusega jõudes, karistus realiseeritakse viimasest registreeritud vaheajavõtust stardi-finiši joonel

Unikaalsete intsidentide puhul on kohtunikul õigus läheneda loovamalt väljapoole määratud kategooriaid, kui too intsident ei kuulu ühtegi kategooriasse.


Lisatav reeglipunkt:

2. Võistlussarjas osalemine
2.0 Võistlejad peavad
  2.0.5 Kasutama korrektselt määratud/valitud võistlusautot või seadistust võistlusrajal/etapil.


Eemaldatavad reeglipunktid:

1. Üldreeglid
1.0 Võistleja
  1.0.0 Etapil osaledes, lisatakse võistleja nimi võistlushooaja punktitabelisse varusõitjana (Kui võistlussarjas on seda rakendatud)

2. Võistlussarjas osalemine
2.1 Kohtunik ja/või Korraldaja võib
  2.1.1 Pikalt puudunud osaleja määratakse kas varusõitjaks või võistlussarja nimekirjast välja
  2.1.2 Luua lahendusi olukordadele ja situatsioonidele, mida pole siin mainitud

2.3 Punktisüsteem
  2.3.0 Võistlussarja punktisüsteem on täpsemalt väljatoodud selle üldinfos
  2.3.1 Üldjuhul punktitabeli järjestuse paneb paika, kelle on kõige suurem punktiskoor. Võistlussarja üldinfos kirjas, kui tehakse erand
  2.3.2 Sama väärtusega punkte teeninud võistlejad järjestatakse kõrgemate saavutatud kohtade alusel. Kui nii ei saa, siis viimase etapi tulemuste järgi

Kasutusele võtt on planeeritud 19.märtsiks!
StenNansten
Teadlane
Teadlane
 
Postitusi: 5653
Liitunud: 12 Jaan 2014, 15:38
 StenNansten

Re: GTPlanet - Võrgupõhise võidusõidu reeglid (Sekundaarsed)

PostitusPostitas StenNansten » 21 Mär 2023, 9:30

Reegli muudatused/täiendused on nüüd jõustatud!
StenNansten
Teadlane
Teadlane
 
Postitusi: 5653
Liitunud: 12 Jaan 2014, 15:38
 StenNansten

Versioon 8.1

PostitusPostitas StenNansten » 23 Sept 2023, 15:21

- Lisan reeglistikku lühidalt kokkuvõtva teksti, kellele pikk lugemine pole väga lihtne aga annaks siiski piisava informatsiooni rajal ja võistlusjärgse toimuva mõistmiseks.
Lühidalt
  1. Ringraja sõit on kontaktivaba, vältida kokkupõrkeid ja -puuteid kuidas võimalik.
  2. Puudumisest võistlusetapil soovitatav anda korraldajale teada.
  3. Püsida valgete joonte/äärekivide peal vähemalt 2.rattaga.
  4. Kollaste lippude alas mitte mööda sõita.
  5. Boksi sisenedes või väljudes mitte ületada ringraja poolset pidevat joont.
  6. Karistusaegade mahakandmiseks tõmba raja serva ja ära tee äkilisi liigutusi.
  7. Võistlusrajalt välja sõites ja sellele naastes, veendu, et ei sõida kellelegi ootamatult ette.
  8. 1.ringil toimunud intsidendid vaatab võistlussarja kohtunik automaatselt.
  9. Toimunud intsidentidest teavita võistlussarja kohtunikku, et see ülevaatamisele läheks.

- Eemaldada nõue, et peab olema sõitja taga terve ringi ulatuses.
6. Intsidentide mööndused ja Hoiatused
Spoiler: näita
6.0 Mööndused intsidentides ja nende hindamises kohtunike poolt
  6.0.1 Positsiooni tagasi andes


- Plaan muuta sõnastust, mis määravad karistussüsteemi kategooriaid.
7. Karistussüsteem ja määrad
Spoiler: näita
Võistlussarja infos peab kirjutatud olema kui kasutusel on "alternatiiv karistustik".

1.kategooria intsident
  Turvalise ja ausa võidusõidu etiketi eiramine.
  Karistus: 10 sekundit ajalisa lõpptulemusse / Alternatiiv: 2p üldedetabelist.

2.kategooria intsident
  Konkurendi rajalt välja või seina puutesse lükkamine aga masinad jäävad terveks.
  Karistus: 20 sekundit ajalisa lõpptulemusse / Alternatiiv: 4p üldedetabelist.

3.kategooria intsident
  Konkurendi võistlusmasina lõhkumine aga rajal püsides.
  Karistus: 30 sekundit ajalisa lõpptulemusse / Alternatiiv: 6p üldedetabelist.

4.kategooria intsident
  Konkurendi rajalt välja või seina lükkamine koos võistlusmasina lõhkumisega.
  Karistus: 40 sekundit ajalisa lõpptulemusse / Alternatiiv: 8p üldedetabelist.

+ kergemad sõnastuse korrigeerimised ja parandused üldiselt läbi reeglistiku.

Plaan muutused ellu viia 1.oktoobril!
StenNansten
Teadlane
Teadlane
 
Postitusi: 5653
Liitunud: 12 Jaan 2014, 15:38
 StenNansten

Versioon 8.2

PostitusPostitas StenNansten » 26 Okt 2023, 9:55

Liigutasin paar reeglipunkti üldiseks. Põhjused sellised, et ka kaitsev sõitja saab kasutada ründavat sõitjat, peamiselt pööramisabina kurvis. Ning mõlemad, nii ründav kui ka kaitsev sõitja võiksid omada oma kohta/ruumi võistlusrajal. Ei tohiks reeglite järgi need kaks olla õigused ainult ründavale sõitjale. Samuti muutsin ka nimetusi eesolev > kaitsev sõitja ning jälitav > ründav sõitja.

4. Võistlusraja situatsioonid
Spoiler: näita
4.0 Võistlejad omavahel
  4.0.0 Saada ruumi võistlusrajal konkurendi kõrval kui konkurendiga esi- ja tagarattad kohakuti.
  4.0.0.1 Kurvis õigust defineeriv koht on kurvi keskpunkt ehk apex.
  4.0.1 Vältida igasugu kokkupuuteid ja kokkupõrkeid, mis konkurendi auto juhitavust võivad mõjutada.
  4.0.2 Võistlusrajalt välja lükata või puksida konkurenti on keelatud.
  4.0.3 Ei tohi kasutada konkurenti kurvis piduri- ega pööramisabina.
  4.0.4 Lahtise pinnasega radadel küljed koos sõita kuni see ei suuna konkurenti seina või anna muud eelist.

4.1 Kaitsev võistleja
  4.1.0 Sõita oma kiirusega sirgel ja valida kurvi sisenemise nurka.
  4.1.1 Muuta oma trajektoori koha kaitsmiseks sirge jooksul kuni kurvini ainult ühe korra kui konkurent on vähem kui auto pikkuse maas.
  4.1.2 Ei tohi sooritada reaktsioone testivaid manöövreid nagu varajane pidurdamine.

4.2 Ründav võistleja
  4.2.0 Tohib tekitada kokkupuudet konkurendile tagant hoogu lükates sirgemal raja lõigul.
  4.2.1 Tohib hiliseks jäänud pidurduse korral auto suunata rajavälisele alale, vältimaks rängemaid tagajärgi.

4.3 Grupis sõit
  4.3.0 Ei tohi liikuda võistlusrajal ettearvamatult, luues kokkupuudete või -põrgete ohtu.


Restardi olukord võistluse ajal on nüüd selgem ning kogu õigus selleks on antud korraldajale! See selleks, et vältida kaost ja kisa, millest on korraldajal väga keeruline niikuinii vahel aru saada, mis tegema peaks täpsemalt.

5. Vahejuhtumi järgsed olukorrad ja Restart
Spoiler: näita
5.2 Võistluse enneaegne lõpetamine või restartimine
  5.2.0 Järgnevate 5.2.1 kuni 5.2.3 punktide baasil, on korraldajal õigus teha võistlussõidule restart
  5.2.1 Kui juhtub stardijärgne massiavarii, kus selgelt pooled või rohkem võistlejaid osales
  5.2.2 Kui võistlusruumiga on tehnilised probleemid
  5.2.3 Kui stardijärgselt esinevad tehnilised probleemid ja see on lahendatav vähemalt 3 minuti sees võistlejal(tel)
  5.2.4 Restardi tegemist ei julgusta see kui lahkutakse rajalt oma otsuse tõttu ilma kohtuniku otsust ootamata
  5.2.5 Stardijärgne on sõidu esimesed 3 minutit


Järgnevad muudatused jõustuvad 1.november
StenNansten
Teadlane
Teadlane
 
Postitusi: 5653
Liitunud: 12 Jaan 2014, 15:38
 StenNansten

Versioon 8.3

PostitusPostitas StenNansten » 17 Nov 2023, 16:12

Võike muudatus seina sõitmiste vastu, mis arvasin on vajalik täpsustada tulevasteks sõitudeks GT Tuuril ja ka edaspidi.

1. Üldreeglid
Spoiler: näita
1.0 Võistleja
  1.0.1 Sõitma mööda rada korrektsel ettenähtud kombel
  1.0.1.1. Seina mööda sõitmine rohkem kui poole kurvi ulatuses määratakse ebakorrektseks


Muudatus jõustub 21/11/23 kui protesti muudatuse ettepanekule ei järgne.
StenNansten
Teadlane
Teadlane
 
Postitusi: 5653
Liitunud: 12 Jaan 2014, 15:38
 StenNansten


Mine Info / Uudised / ReeglidKes on foorumil

Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 1 külaline


GRAN TURISMO - The Real Driving Simulator
cron
GAMEZONE