GTPlanet - Võrgupõhise võidusõidu reeglid (Sekundaarsed)

GT Planet'i ametlikud uudised ja teadaanded

GTPlanet - Võrgupõhise võidusõidu reeglid (Sekundaarsed)

PostitusPostitas StenNansten » 07 Okt 2022, 1:30

Sekundaarne reeglistik originaal reeglistiku kõrvale, kaasajastatum versioon ja mida võistluste korralduses kasutada saab, kel korraldajatest on seda soovi.

0. Teadmiseks ja märkmed reeglistiku tarvis
Spoiler: näita
0.0 Võistlus intsidente vaatavad üle selleks korraldaja poolt määratud kohtunikud

0.1 Tegemist on universaalselt kasutatava reeglistikuga. Põhiinformatsiooniks võistlussarjade jaoks loe võistlussarja üldinfot ja seal võib korraldaja luua erandeid selles reeglistikus kirjutatule

0.1.0 Võistlusinfos peab olema leitav:
  0.1.0.1 Võistlusauto(d) ja selle regulatsioonid
  0.1.0.2 Võistluskalender ja võistluspäeva toimumise kava
  0.1.0.3 Registreerimise ja kaebuse esitamise vorming
  0.1.0.4 Punktitabel ja punktisüsteem
  0.1.0.5 Link võrgupõhiste sõitude reeglistikku, kasutuses mängusisesed karistused ja kaebuste periood

0.2 PSN = PlayStation Network, PlayStationi sisese võrgustiku nimi

0.3 Auhinnafondi vastutamisega tegelevad seal selgelt väljatoodud nimed. Korraldaja ei oma täisvastutust auhindade kättesaamise eest, kui selleks on mingid kolmandad isikud

0.4 Reeglistiku koostas Sten-Erik Lehtmets (PSN: StenNansten)
  0.4.0 Reeglistiku koostajal(tel) ja kohtunikel on õigus läbi viia vajalikke muutusi igal hetkel mil selleks vajadust
  0.4.1 Reeglistiku muutused hooaja siseselt peavad tulema etteteatamisega käimasoleva võistluste osalejatele

1. Üldreeglid
Spoiler: näita
1.0 Võistleja
  1.0.0 Etapil osaledes, lisatakse võistleja nimi võistlushooaja punktitabelisse varusõitjana (Kui võistlussarjas on seda rakendatud)
  1.0.1 Võistelda rajal ausalt ja õiglaselt
  1.0.2 Sõitma mööda rada korrektsel ettenähtud kombel
  1.0.3 Hoida viisakust ja austust kaasvõistlejatega võistlusetapi ajal kui ka võistlus välisel ajal
  1.0.4 Intsidentidest teavitama, kui mõlemad osapooled olukorras leppida ei oska
  1.0.5 Mitte kasutada pettekoode, programmivigasid või muid kuritahtlikke meetodeid omakasu nimel
  1.0.6 Olla teadlik sellest, et osalemine on vabatahtlik ja sõitma iseenda eest isiklikult. PSN nime vahetusel sellest teavitama korraldajat

1.1 Kohtunik ja Korraldaja
  1.1.0 Kohtunik saab määrata karistust võistlejatele, kes rikuvad all pool sätestatud regulatsioone
  1.1.1 Täiendada reeglistikku hooaja siseselt kui selleks on vajadust
  1.1.2 Luua ise kaebus olukorra üle, mis on osavõistluse 1.ringil või 5.kategooria või rängem rikkumine
  1.1.3 Olukordade hindamine peab olema täiesti erapooletu! Kohtunik, kes ise oli intsidendis või tema tiimikaaslane, ei osale olukorra juurdluses
  1.1.4 Kindlustama võistlustulemuste õigsust ja erapooletust

1.2 Võistlussõidu katkestamine
  1.2.0 Peab olema läbitud 75% võistlusmaast, et kvalifitseeruda etapipunktidele kui katkestasid võistlussõidu.
  1.2.1 Katkestades, antakse lõpupositsioon rajal läbitud distantsi põhjal
  1.2.2 Kui kogu võistlussõit pooleli jääb (näiteks korraldaja internet katkeb), lähevad kirja viimase lõpetatud ringi tulemused kui need on kättesaadavad. Mitte-õigeaegselt lõppenud (50% võistlusmaast vähemalt) võistluse punktid on poole väiksema väärtusega.

1.3 Võistlusjärgse kaebuse esitamine ja loomine
  1.3.0 Kaebuste periood ja vorming on kirjutatud võistlussarja peainfosse
  1.3.1 Kaebust vormistades kindlasti eraldada see ülejäänud tekstist postituses
  1.3.2 Kaebuse saanud konkurent ei tohi alavääristada kaebajat. Selline käitumine võib suurendada karistus määra
  1.3.3 Hääletuse tulemusena on hetkel kaebuste esitamine võimalik vaid avalikus vormis võistlusetapi teemas

2. Võistlussarjas osalemine
Spoiler: näita
2.0 Võistlejad peavad
  2.0.0 Olema teadlikud võistlussarja ja järgmise etapi info detailidest
  2.0.1 Anda korraldajale registreerides nõutav korrektne informatsioon
  2.0.2 Tutvuma selles reeglistikus sätestatud regulatsioonidega ja nõustuvad registreerides kõige kirjutatuga siin
  2.0.3 Tutvuma võistlussarja spetsiifiliste regulatsioonidega ja täitma neid terve võistlushooaeg
  2.0.4 Informeerima korraldajat oma puudumisest, kui mingil põhjusel tulla ei saa

2.1 Kohtunik ja/või Korraldaja võib
  2.1.0 Mitte arvestada osalejaga, kes on 3 või rohkem korda teavitamata puudunud
  2.1.1 Pikalt puudunud osaleja määratakse kas varusõitjaks või võistlussarja nimekirjast välja
  2.1.2 Luua lahendusi olukordadele ja situatsioonidele, mida pole siin mainitud

2.2 Võistlusauto disaini reeglid
  2.2.0 Autodel ei tohi kuvada inimkeha alastust ega otseselt rahvusvaheliselt keelatud/taunitud või kedagi potentsiaalselt solvavat kujutist (kujutisi)

2.3 Punktisüsteem
  2.3.0 Võistlussarja punktisüsteem on täpsemalt väljatoodud selle üldinfos
  2.3.1 Üldjuhul punktitabeli järjestuse paneb paika, kelle on kõige suurem punktiskoor. Võistlussarja üldinfos kirjas, kui tehakse erand
  2.3.2 Sama väärtusega punkte teeninud võistlejad järjestatakse kõrgemate saavutatud kohtade alusel. Kui nii ei saa, siis viimase etapi tulemuste järgi

2.4 Võistlejast ja korraldajast olenematud programmivead
  2.4.0 Lõpptulemustes läheb koht osapoolte vahel jagamisele kui lõpptulemused erinevad võistlusrajal nähtust
  2.4.1 Kui on tõestust jagada, et võistlussõit oli kompromiseeritud programmivea tõttu, esitada see korraldajale
  2.4.1.0 Programmi kokkujooksmine ja interneti/elektri kadumine on välistatud

3. Start, Boks ja Ringiga saamine
Spoiler: näita
3.0 Võistlusetapi start
  3.0.0 Võistlusetappide starditüüp on märgitud võistlussarja peainfos
  3.0.1 Olla tavalisest ettevaatlikum ja kannatlikum! Üritage anda kaasvõistlejatele ruumi kus võimalik
  3.0.2 Soovitavalt hoida ühte trajektoori kuni esimese kurvini kui te pole kindel, kui palju ruumi kõrval on
  3.0.3 Üritada hoida võimalikult normaalset võistlus kiirust, mitte olla liiga aeglane või agressiivne
  3.0.4 Esimeses kurvis eesmärk peab olema võistlejatel läbida see tõsiste puudeteta

3.1 Boksipeatus
  3.1.0 Boksi sissesõidu teele ja sealt välja tulles üle pideva valge joone
  3.1.1 Boksi sisenedes või sealt väljudes ei tohi järsku ettearvamatuid manöövreid teha
  3.1.2 Ei tohi lükata kaasvõistlejat boksiteele, kui sõidetake boksi sissesõiduni kõrvuti
  3.1.3 Igas situatsioonis on rajal olevatel võistlejatel eesõigus
  3.1.4 Boksi sisenev või väljuv võistleja peab vähendama kiirust eelmainitu vältimiseks

3.2 Võistlusrajal ringiga saamine
  3.2.0 Kiirematelt võistlejatelt ringiga saamise eest hoiatab rajal ette sinised lipud
  3.2.1 Kiirema võistleja mööda laskmine peab talle mööduma minimaalse ajakaotusega ja turvaliselt
  3.2.2 Möödalaskmine järgmisel sirgel on kohustuslik kui kiirem võistleja on vähem kui auto pikkuse kaugusel
  3.2.3 Ringiga saaval võistlejal on õigus oodata kurvide sektsiooni lõpuni

4. Kokkupuuted ja -põrked
Spoiler: näita
4.0 Võistlejatel on lubatud
  4.0.0 Tekitada kokkupuudet eesolevale konkurendile tagant hoogu lükates sirgemal raja lõigul
  4.0.1 Lahtise pinnasega radadel kergemal moel küljed kokku panna, et see ei muuda konkurendi trajektoori

4.1 Võistlejatel on keelatud
  4.1.0 Tekitada kokkupõrget mis põhjustavad konkurendi juhitavuse kaotamist
  4.1.1 Teisi võistlusmasinaid lükata või võistlusrajalt välja puksida
  4.1.2 Teistele võistlusmasinatele toetuda eelise saamiseks võistlusrajal
  4.1.3 Liikuda võistlusrajal ettearvamatult grupis sõites, luues kokkupuudete või -põrgete ohtu

4.2 Eesolevale võistlusmasinale sissesõitmine
  4.2.0 Jälitav võistleja ei tohi eesolevale võistlejale sisse sõita
  4.2.1 Jälitav võistleja tohib hiliseks jäänud pidurduse korral auto suunata rajavälisele alale, vältimaks rängemaid tagajärgi
  4.2.2 Eessõitev võistleja ei tohi sooritada jälitavale sõitjale reaktsioone testivaid manöövreid nagu varajane pidurdamine

5. Võistlejate õigused võistlusrajal
Spoiler: näita
5.0 Eesõigus on võistlejal
  5.0.0 Kellele kuulub kurvi sisekülg sellele lähenedes ja terve kurvi läbimise aja
  5.0.1 Kurvi sisekülje õigus kehtib momendist, kui auto esiots on vähemalt kohakuti konkurendi juhikohaga

5.1 Eesoleval võistlejal on õigus
  5.1.0 Valida oma kiirus sirgel ja kurvis läbimise nurka, mida jälitav sõitja peab austama
  5.1.1 Muuta oma trajektoori koha kaitsmiseks sirgel ainult ühe korra kui konkurent on vähem kui auto pikkuse maas
  5.1.2 Naasta ideaaltrajektoorile tagasi enne kurvi sirge lõpus aga vastutusega, et jälitav sõitja teile tagant sisse ei sõida selle tõttu
5.2 Jälitaval võistlejal on õigus
  5.2.0 Saada ruumi võistlusrajal nii sise- kui väliskurvi, kui ollakse piisaval määral kõrvuti kuni olukorra lõpuni

6. Vahejuhtumi järgsed olukorrad ja Restart
Spoiler: näita
6.0 Käitumine väljapool võistlusrada ja võistlusrajale naasemine
  6.0.0 Veenduma oma manöövri turvalisuses, kasutada võimalusel kõiki abivahendeid (nt Radar ja Rajakaardid)
  6.0.1 Parimal võimalusel naaseda võistlusrajale rajaga paralleelselt, aeglaselt, jälgides ka rajal toimuvat
  6.0.2 Kui tagurdamine on vältimatu rajale naasmiseks, ärge alustage seda enne kui võistlusrada on vaba
  6.0.3 Ebaturvaline rajale naasemine on karistatav ja rajal liiklenud võistleja suunas eelistav
  6.0.4 Võistlusraja väliseid alasid võib kasutada intsidentide vältimiseks kaasvõistlejatega
  6.0.5 Võistlusraja ääres ei tohi parkida, see tekitab kollaseid lippe rajal ning koos sellega möödasõidu keelu

6.1 Läbipaistvad/-sõidetavad võistlejad
  6.1.0 Võistlusmasinad, mis ei ole püsivalt normaal ehk tahkes olekus võistlusrajal liigeldes
  6.1.1 Läbipaistva/-sõidetavana ei tohi naasta kohavõitlusesse tagasi enne kui olete tagasi normaalolekus
  6.1.2 Normaalolekus võistlejad ei tohi üritada sõita läbi läbipaistvast/ -sõidetavast võistlejast
  6.1.3 Igasuguse vahejuhtumi teemal sellega seoses rakendatakse 4.punktis sätitud reegleid

6.2 Võistluse enneaegne lõpetamine või restartimine
  6.2.0 Kui juhtub stardijärgne massiavarii, kus selgelt pooled või rohkem võistlejaid osales
  6.2.1 Kui võistlusruumiga on tehnilised probleemid
  6.2.2 Kui stardijärgselt esinevad tehnilised probleemid ja see on lahendatav vähemalt 3 minuti sees võistlejal(tel)
  6.2.3 Kui ¾ võistlejatest on oma hääle andnud võistluste restardi toimumisele ja korraldaja kuulutanud välja restardi
  6.2.4 Restardi tegemist ei julgusta see kui lahkutakse rajalt oma otsuse tõttu ilma kohtuniku otsust ootamata protestile
  6.2.5 Stardijärgne on sõidu esimesed 3 minutit

7. Intsidentide mööndused ja Hoiatused
Spoiler: näita
7.0 Mööndused intsidentides ja nende hindamises kohtunike poolt
  7.0.0 Oma positsioonile jäädes enne ja peale intsidenti terve ringi ulatuses
  7.0.1 Positsiooni tagasi andes ja sellele jäädes terve ringi ulatuses
  7.0.2 Katkise autoga boksi kulgedes aga ohvrite taga sisendes boksi
  7.0.3 Karistuse vähendatakse poole võrra, täites vähemalt ühte eelmainitud punktidest

7.1 Hoiatuse, selle välja jagamine ja kandmine
  7.1.0 Hoiatuse välja jagamine on korraldaja oma poolt välja antav, juhul, kui võistleja on silma paistnud ohtliku käitumisega pidevalt
  7.1.1 Üks hoiatus kestab 3 järgnevat etappi
  7.1.2 Võistlusjärgne ajaline karistus hoiatusega duubeldatakse (Näiteks 20s = 40s)

7.2 Hoiatust väärivate olukordade näiteid
  7.2.0 Pidurdusmaal pidev tagant otsasõit konkurentidele
  7.2.1 Ohtliku olukorra tekitamine, mis suure juhuse moel teoks ei saanud
  7.2.2 Lollitamine rajal, nagu teistele vastu sõitmine ja kokkupõrkega ähvardamine

8. Karistussüsteem ja määrad
Spoiler: näita
1.kategooria intsident
  Turvalise ja ausa võidusõidu etiketi eiramine.
  Karistus: 10 sekundit ajalisa lõpptulemusse

2.kategooria intsident
  Tähendab eelise saamine jõulisel teel konkurendi rajalt välja või seina puutesse lükates aga masinad jäävad terveks.
  Karistus: 20 sekundit ajalisa lõpptulemusse

3.kategooria intsident
  Tähendab eelise saamine jõulisel teel konkurendi võistlusmasinat lõhkudes aga rajal püsides.
  Karistus: 30 sekundit ajalisa lõpptulemusse

4.kategooria intsident
  Tähendab eelise saamine jõulisel teel konkurendi rajalt välja või seina lükates koos võistlusmasina lõhkumisega.
  Karistus: 40 sekundit ajalisa lõpptulemusse

5.kategooria intsident
  Tähendab vähemalt 2.konkurendi võistlusmasina ära lõhkumist.
  Karistus: 50 sekundit ajalisa lõpptulemusse + järgmine etapp viimaselt kohalt start

6.kategooria intsident
  Tähendab vähemalt 3. või rohkemate konkurentide võistlusmasina ära lõhkumist.
  Karistus: 60 sekundit ajalisa lõpptulemusse + järgmine etapp viimaselt kohalt start

7.kategooria intsident
  Tähendab tahtlikku intsidenti rajal, mis on auto telemeetrialt ilmselge või enda tunnistatud tegevus võistlusjärgselt.
  Karistus: 3.järgmisel osavõistlusel kvalifikatsiooni keeld või viimaselt kohalt startimine*

*Tagurpidi järjestuse puhul karistuse kandja peab tegema 1.ringi järgse boksist läbisõidu või 10 sekundit autol laskma seista boksialas, enne kui rehvid uued valid, kui vaja teenindust ka.

NB! Intsidendi põhjustaja viimasele kohale jäämisel, 1-2.kategooria tähendab hoiatust 3 etapiks, 3+ kategooria viimaselt kohalt starti järgmine etapp

Karistussüsteemi täpsustused
Üks intsident on ühest väärast teguviisist alguse saanud sündmus või selle ahel

Sõidust väljudes peale intsidenti või intsidente, saab nendes süüdi olemise puhul ajaline karistusmäär 2x ja kandub järgmise etapi tulemusse, kus finišeerib

Ringile enne tagantsõitjaid karistusega jõudes, karistus realiseeritakse viimasest registreeritud vaheajavõtust stardi-finiši joonel

Unikaalsete intsidentide puhul on kohtunikul õigus läheneda loovamalt väljapoole määratud kategooriaid, kui too intsident ei kuulu ühtegi kategooriasse.


Reeglistiku koostas PSN: StenNansten
Reeglistiku versioon 7.1 (Väljasõidu aladeta/lahtise pinnasega radade täiendusi)

Reeglistik koostatud arvestades Gran Turismo 7 versioon 1.24 võimalusi
StenNansten
Teadlane
Teadlane
 
Postitusi: 5198
Liitunud: 12 Jaan 2014, 15:38
 StenNansten

Re: GTPlanet - Võrgupõhise võidusõidu reeglid (Sekundaarsed)

PostitusPostitas Nikson » 04 Nov 2022, 19:56

1.kategooria intsident

Turvalise ja ausa võidusõidu etiketi eiramine.


Mida see täpsemalt nagu tähendab siis?

Äkki on mul sarjas vaja, siis tean arvestada, kus saab kasutada.
Pilt
Nikson
Teadlane
Teadlane
 
Postitusi: 4889
Liitunud: 25 Jaan 2012, 21:08
Asukoht: Valga/VantaaLitsents: S

 Nikson

Re: GTPlanet - Võrgupõhise võidusõidu reeglid (Sekundaarsed)

PostitusPostitas StenNansten » 05 Nov 2022, 14:18

Nikson kirjutas:
1.kategooria intsident

Turvalise ja ausa võidusõidu etiketi eiramine.


Mida see täpsemalt nagu tähendab siis?

Äkki on mul sarjas vaja, siis tean arvestada, kus saab kasutada.

Selline nipet-näpet rikkumised, mis pole võitluse käigus tekkinud, nagu ebavajalike lippude/ohutsooni tekitamine rajal ja tagurpidi sõitmine ohtlikult kuskil jne.
StenNansten
Teadlane
Teadlane
 
Postitusi: 5198
Liitunud: 12 Jaan 2014, 15:38
 StenNansten


Mine Info / Uudised / ReeglidKes on foorumil

Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 1 külaline


GRAN TURISMO - The Real Driving Simulator
cron
GAMEZONE